DỊCH VỤ LUẬT SƯ SOẠN ĐƠN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI


Đơn tranh chấp đất đai là văn bản nhằm cung cấp thông tin khái về nội dung tranh chấp được gửi đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết. Đơn yêu cầu này cần phải soạn thảo đơn đúng mẫu, đúng nội dung để được tiếp nhận xử lý. Nếu bạn đang có tranh chấp đất đai cần giải quyết nhưng chưa biết cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai như thế nào? Mua mẫu đơn khởi kiện đất đai ở đâu? Hãy liên hệ ngay đến Luật sư đất đai – Luật Hùng Bách qua zalo/Viber/Số điện thoại 0979.964.828  để được tư vấn miễn phí.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai là thực hiện các công việc tại cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết những mâu thuẫn về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quan hệ đất đai. Với tính chất phức tạp của những tranh chấp đất nên quy trình giải quyết có thể phải trải qua nhiều bước. Tại mỗi cơ quan giải quyết cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồn Đơn và tài liệu kèm theo để được xem xét xử lý. Dưới đây là các thủ tục có thể phải thực hiện để giải quyết tranh chấp đất đai.

 • Thủ tục hòa giải

Hòa giải là phương pháp giải quyết tranh chấp không mang tính tài phán. Theo đó, các bên tranh chấp sẽ nhờ đến bên thứ ba tổ chức lấy ý kiến, quan điểm về tranh chấp và đưa đề xuất thống nhất giải quyết tranh chấp. Hiện nay có hai hình thức hoà giải là hoà giải cơ sở và hoà giải tại UBND cấp xã/phường.

Thủ tục hoà giải đề cao tính tự nguyện các bên nên có thể lựa chọn hình thức này hoặc không. Tuy nhiên, một số trường hợp tranh chấp đát đai cần phải thông qua thủ tục hoà giải. Cụ thể, Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: “ Đối với các tranh chấp về “ai là người có quyền sử dụng đất” mà chưa được hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật TTDS năm 2015”.

Đối với những loại tranh chấp như tranh chấp bồi thường thu hồi đất; Tranh chấp phân chia di sản thừa kế là đất đai; Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;…vv. không bắt buộc phải thông qua hoà giải tại cấp xã/phường.

Xem thêm: THỦ TỤC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI UBND CẤP XÃ

 • Thủ tục khiếu nại

Khiếu nại đất đai là việc công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong đó, Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Việc khiếu nại cần thực hiện đúng thẩm quyền, đúng thời hạn để không bị hết thời hiệu, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Xem thêm thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai bằng phương án hành chính qua bài viết CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 • Thủ tục khởi kiện

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai tại Toà án luôn được các bên ưu tiên lựa chọn vì đây là phương pháp mang tính tài phán. Thủ tục khởi kiện tại toà án sẽ giúp cho bản án/quyết định có thể được thi hành thay vì chỉ thoả thuận như hoà giải. Việc khởi kiện cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và xác định đúng thẩm quyền để Toà án thụ lý hồ sơ tránh bị kéo dài.

Căn cứ điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện; trừ trường hợp có đương sự ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài cho Tòa án; cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì sẽ thuộc thẩm quyền Toà án nhân dân cấp tỉnh. Ngoài ra, theo c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định, đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Việc xác định đúng thẩm quyền theo cấp và lãnh thổ để giải quyết tranh chấp rất quan trọng. Hãy liên hệ ngay đến số 0979.964.828 để được luật sư đất đai tư vấn cụ thể.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ SOẠN ĐƠN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Liên hệ 0979.964.828 để được tư vấn dịch vụ soạn đơn tranh chấp đất đai

Xem thêm: THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp và tài liệu đính kèm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ giải quyết. Như đã phân tích ở trên, để giải quyết tranh chấp đất đai cần phải thực hiện qua một số quy trình. Luật Hùng Bách sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị một số hồ sơ đối với trườnh hợp phải hoà giải hoặc khởi kiện như sau:

Hồ sơ đề nghị tổ chức hoà giải tranh chấp đất đai

Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại cấp xã/phường sẽ được thực hiện khi có yêu cầu của người dân. Pháp luật không quy định cụ thể hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND gồm những giấy tờ gì. Với kinh nghiệm tham gia nhiều trường hợp hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã; Luật Hùng Bách hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai phải bao gồm:

 • Đơn đề nghị tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã/phường;
 • Các tài liệu, chứng cứ như: Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở (nếu có); bản sao chứng thực: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trích lục thửa đất; giấy tay mua bán, sang nhượng đất; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Giấy xác nhận cư trú/CMND/CCCD/Hộ chiếu …vv;
 • Giấy uỷ quyền (nếu có).

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai

Khởi kiện tranh chấp đất đai dựa vào nội dung vụ việc xác định là vụ án hành chính hay dân sự để chuẩ bị hồ sơ khởi kiện cho phù hợp.

Hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính đất đai

Như phân tích ở trên về đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính là quyết định hành chính; Hành vi hành chính về đất đai của cá nhân/cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính. Khi đã xác định đây là vụ án hành chính cần chuẩn bị hồ sơ khởi kiện như sau:

 • Đơn khởi kiện đầy đủ nội dung quy định tại Luật Tố tụng hành chính hiện hành;
 • Quyết định hành chính về đất đai (Bản sao);
 • Đơn khiếu nại hành chính về đất đai (Nếu có);
 • Quyết định, thông báo, kết luận về giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (Nếu có);
 • CMND/CCCD/hộ chiếu của người khởi kiện (Bản sao chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu/Xác nhận cư trú của người khởi kiện (Bản sao chứng thực).
 • Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (Nếu có);
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Xem thêm: QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CỨ TRONG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự về tranh chấp đất đai

Đối với trường hợp khởi kiện tranh chấp đất đai ai là người có quyền sử dụng đất;  bạn có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc UBND các cấp nếu không có giấy tờ về đất. Đối với những dạng tranh chấp liên quan đến đất đai như thừa kế; Hợp đồng chuyển nhượng; Phân chia tài sản chung sau ly hôn;…vv, sẽ khởi kiện tranh chấp tại Toà án. Cơ quan giải quyết tranh chấp là Toà án hay UBND đều cần chuẩn bị hồ sơ cơ bản như sau:

 • Đơn khởi kiện (Theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc; giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 • Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Nếu có);
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của người khởi kiện (Bản sao chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu/Xác nhận cư trú của người khởi kiện (Bản sao chứng thực);
 • Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (Nếu có);
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Khi khởi kiện tại Tòa án, người khởi kiện cần thu thập tài liệu; chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Nếu bạn không biết thu thập tài liệu, chứng cứ thế nào? Bạn có thể liên hệ Luật sư đất đai theo số điện thoại/zalo 0979.964.828 để được Luật sư tư vấn, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ.

Xem thêm: QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CỨ TRONG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Nếu bạn không am hiểu pháp luật, cần chuẩn bị hồ sơ những gì. Hãy để luật sư tư vấn đất đai – Luật Hùng Bách hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, chuyên nghiệp.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Luật Hùng Bách luôn nhận được thắc mắc phải soạn đơn tranh chấp đất đai như thế nào? Để soạn đơn đúng cần phải cung cấp đúng – đủ thông tin cần thiết. Dưới đấy là một số mẫu đơn để yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại các cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai

Đơn yêu cầu đề nghị hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã/phường là văn bản quan trọng để UBND xem xét tổ chức hoà giải. Nội dung đơn cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Thời gian làm đơn yêu cầu;
 • Tên cơ quan có thẩm quyền tổ chức hòa giải: ở đây là UBND xã; phường nơi có bất động sản đang tranh chấp;
 • Thông tin cá nhân của các bên trong tranh chấp như: Họ tên; địa chỉ; số CMND/CCCD/Hộ chiếu; Số điện thoại;
 • Nội dung yêu cầu hòa giải: trình bày ngắn gọn nguồn gốc hình thành quyền sử dụng đất; quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất; diễn biến sự việc dẫn đến tranh chấp;
 • Mục đích tổ chức buổi hòa giải: Nêu ngắn gọn các nguyện vọng mà người yêu cầu muốn cơ quan chức năng giải quyết.
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh cho quyền; lợi ích hợp pháp của người yêu cầu hòa giải.

Nếu bạn không am hiểu pháp luật về đất đai; không có thời gian chuẩn bị đơn cũng như các giấy tờ pháp lý chuẩn bị cho hoà giải. Hãy liên hệ số 0979.964.828  để được Luật sư đất đai hỗ trợ soạn đơn yêu cầu; chuẩn bị hồ sơ pháp lý cần thiết; đại diện uỷ quyền tham gia hoà giải tại UBND cấp xã.

Xem thêm: MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai

Căn cứ mẫu số 01 Phụ lục ban kèm Nghị định 124/2020/NĐ-CP mẫu đơn khiếu nại về đất đai cần có những nội dung sau:

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

– Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại: Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện; Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

– Thông tin CMND/Hộ chiếu/CCCD của người khiếu nại.

– Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

– Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

– Nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

– Danh mục tài liệu đính kèm.

Đơn khiếu nại cần phải soạn đúng, đủ nội dung để được tiếp nhận giải quyết. Trường hợp bạn không biết phải chuẩn bị đơn như thế nào? Hồ sơ khiếu nại cần những gì? Cần thu thâp thêm những giấy tờ gì kèm theo? Hãy liên hệ ngay đến số 0979.964.828 để được Luật sư đất đai tư vấn cụ thể.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cần có những nội dung cơ bản được quy định trong pháp luật tố tụng. Đây là những nội dung cơ bản để Toà án xem xét tranh chấp có thuộc thẩm quyền giải quyết hay không. Nội dung cần cung cấp trong đơn bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện.
 • Tên Tòa án nộp đơn khởi kiện.
 • Tên, địa chỉ hoặc trụ sở của người khởi kiện.
 • Tên, địa chỉ hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có).
 • Tên, địa chỉ hoặc trụ sở của người bị kiện.
 • Tên, địa chỉ hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).
 • Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử của từng người (nếu có).
 • Nội dung tranh chấp, những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có).
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Mời bạn đọc tham khảo thêm bài viết: HỒ SƠ KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Câu hỏi: “Chào Luật sư! Tôi hiện tại đang sinh sống tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Tôi có mua thửa đất tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng Nai nhưng không có ai quản lý. Tháng 04/2023, tôi xuống kiểm tra đất thấy những mốc ranh bị dịch chuyển; họ đã xây rào lên nên tôi có làm đơn để xã giải quyết. Tuy nhiên, triệu tập hộ kế bên lên không thành mặc dù họ vẫn ở địa chỉ tôi cung cấp. Cán bộ địa chính hướng dẫn tôi làm đơn để toà án giải quyết nhưng tôi chưa biết viết đơn như thế nào? Nhờ Luậy sư hướng dẫn tôi viết đơn”.

Soạn đơn khởi kiện là một trong những bước quan trọng để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp đất đai. Khi soạn thảo người khởi kiện cần cung cấp thông tin khái quát vụ việc và các yêu cầu cần giải quyết để Toà án thụ lý. Vì vậy, soạn thảo đơn cần am hiểu quy định pháp luật để tranh đơn bị trả lại hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều lần gây ảnh hưởng quá trình giải quyết tranh chấp.

Luật Hùng Bách hướng dẫn sơ bộ cách soạn đơn khởi kiện như sau:

*Hình thức

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai có thể được viết tay hoặc đánh máy nhưng cần đáp ứng đầy đủ nội dung cơ bản như đã hướng dẫn ở trên.

*Yêu cầu về nội dung

 1. PhầnKính gửi”.

+ Ghi rõ tên Toà án nhân dân cấp huyện nơi có thẩm quyền.

 1. Phần thông tin “người khởi kiện” và “người bị kiện”

+ Ghi đầy đủ thông tin theo giấy tờ tuỳ thân bạn có.

 1. Cách viết trong phần “Nội dung vụ việc tranh chấp như sau”:

+ Nêu rõ thông tin thửa đất, nguồn gốc đất như khai hoang, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,…

+ Thời gian bắt đầu sử dụng, quản lý thửa đất.

+ Cần nêu rõ thời gian, địa điểm xảy ra sự việc tranh chấp các bên.

+ Nguyên nhân tranh chấp, quá trình các bên tự thương lượng giải quyết có kết quả như thế nào? Kết quả hoà giải tại UBND cấp xã/phường (nếu có).

+ Căn cứ cho rằng bị xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cần được UBND tổ chức hoà giải.

+ Nêu rõ những yêu cầu cần Toà án giải quyết.

 1. Tài liệu, chứng cứ kèm theo

+ Cần liệt kê tất cả những gì nộp cùng với đơn đề nghị: Số bản, tên loại giấy tờ/tài liệu, bản gốc/bản sao/ bản chứng thực,…

+ Ghi rõ những tài liệu nộp kèm theo đơn và phải đánh số thứ tự.

Xem thêm: PHÍ THUÊ LUẬT SƯ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI – LUẬT HÙNG BÁCH

Dịch vụ luật sư soạn đơn tranh chấp đất đai – Luật Hùng Bách

Là đơn vị hàng đầu trong giải quyết tranh chấp đất đai, Luật Hùng Bách đã có kinh nghiệm soạn thảo đơn tranh chấp đất đai với đa dạng các tranh chấp. Chúng tôi hiểu rõ được các vướng mắc của khách hàng, mong muốn hồ sơ được Toà án thụ lý sớm để hạn chế việc bị kéo dài thời gian giải quyết. Vì vậy, dịch vụ luật sư soạn đơn tranh chấp đất đai sẽ hỗ trợ giải quyết công việc sau:

 • Tiếp nhận thông tin, tài liệu và đưa ra đánh giá pháp lý sơ bộ về vụ việc;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn đề nghị tổ chức hoà giải; Đơn khiếu nại; Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai;…giá chỉ từ 1.000.000 đồng;
 • Cung cấp mẫu đơn để khách hàng tự soạn thảo nộp đến cơ quan có thẩm quyền giá chỉ từ 300.000 đồng;
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ;
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cử Luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý tại Toà án;
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan khác.

Xem thêm: MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN, KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT

Liên hệ Luật sư Đất đai – Luật Hùng Bách

Nếu bạn cần tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, bạn có thể liên hệ đến Luật Hùng Bách làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Mời bạn đọc tham khảo thêm bài viết về LUẬT CHUYỂN NHƯỢNG, MUA BÁN ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT HIỆN NAY

Trân trọng!

LB.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *