THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN CHUNG THEO BẢN ÁN SAU KHI LY HÔN


Khi ly hôn,các bản án có giải quyết phân chia tài sản chung được quy định quyền và nghĩa vụ của các bên đối với tài sản đó. Tuy nhiên, việc một trong các bên không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình thì làm cách nào để phân chia tài sản sau ly hôn? Chia tài sản chung theo bản án sau khi ly hôn là thủ tục gì? Khi nào cần tiến hành thủ tục chia tài sản chung? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN CHUNG THEO BẢN ÁN SAU KHI LY HÔN” của Luật Hùng Bách để hiểu rõ hơn về vấn đề này hoặc liên hệ số điện thoại: 0976.985.828 – 0973.444.828 để được tư vấn trực tiếp.

THI HÀNH ÁN LY HÔN LÀ GÌ?

Ly hôn là việc vợ, chồng đơn phương hoặc cùng tiến hành thủ tục tại Tòa án. Khi thủ tục hoàn tất, Tòa án sẽ ban hành Quyết định; Bản án ly hôn. Khoản 1 Điều 57 Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014 quy định:

Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật”

Qua đó có thể thấy, thời điểm Quyết định ly hôn; Bản án ly hôn của Tòa án ban hành có hiệu lực là thời điểm quan hệ vợ chồng chấm dứt.

Còn thi hành án được hiểu đây là một hoạt động của cơ quan thi hành án. Theo Bản án; Quyết định có hiệu lực của Tòa án, người được thi hành án; người phải thi hành án và các chủ thể liên quan phải thực hiện theo nội dung yêu cầu.

Như vậy, thi hành án ly hôn là hoạt động của cơ quan thi hành án dân nhằm buộc các chủ thể được quy định trong Quyết định ly hôn; Bản án ly hôn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Thủ tục thi hành án ly hôn là thủ tục được tiến hành khi một bên liên quan yêu cầu, trong trường hợp các bên còn lại không tiến hành phân chia tài sản sau ly hôn theo Bản án ly hôn.

THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN CHUNG THEO BẢN ÁN SAU KHI LY HÔN
Luật sư tư vấn thủ tục chia tài sản chung theo bản án sau khi ly hôn – 0976.985.828 – 0979.884.828

BẢN ÁN LY HÔN CHIA TÀI SẢN CÓ HIỆU LỰC KHI NÀO?

Theo quy định, thủ tục ly hôn được giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ việc, vụ án dân sự. Đối với trường hợp có tranh chấp về tài sản khĐơn yêu cầu thi hành áni ly hôn, Tòa án giải quyết sẽ ra bản án ly hôn chia tài sản để phân chia tài sản sau ly hôn.

Hiệu lực của bản án phân chia tài sản khi ly hôn được quy định như sau:

Cấp sơ thẩm: Bản án ly hôn chia tài sản do Tòa án cấp sơ thẩm ban hành không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Trong đó:

 • Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày. Đối với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày tuyên án hoặc nhận được bản án của Tòa án.
 • Thời hạn kháng cáo đối với đương sự là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án hoặc nhận được bản án của Tòa án.

Cấp phúc thẩm: Bản án ly hôn chia tài sản của Tòa án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Tòa tuyên án.

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH CHIA TÀI SẢN THEO BẢN ÁN LY HÔN

Đơn yêu cầu thi hành bản án ly hôn chia tài sản có đầy đủ nội dung, cách trình bày như một đơn yêu cầu thi hành án dân sự. Được ban hành tại Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 do Bộ Tư Pháp ban hành.

Đơn yêu cầu thi hành án bản án ly hôn chia tài sản gồm 3 phần chính

       Mẫu số: D 04-THADS

                                                                                            (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP

                                                                                                   ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người phải thi hành án ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……………………………..

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                  …………. ngày …. tháng  …. năm 20……

    Người yêu cầu thi hành án   

 (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

Phần mở đầu:

 • Như những văn bản hành chính khác, mở đầu đơn yêu cầu thi hành án có Quốc hiệu; Tiêu ngữ; Tựa đề.

Phần nội dung:

 • Phần nội dung đơn yêu cầu thi hành án bao gồm thông tin của người của người yêu cầu thi hành án; người được thi hành án; người phải thi hành án.
 • Phần nội dung của đơn yêu cầu phải trình bày đầy đủ và chính xác với phần nội dung trong bản án của Tòa án. Cụ thể đối với đơn yêu cầu thi hành án chia tài sản sau ly hôn, người yêu cầu phải nêu rõ phần tài sản được Tòa án phân chia trong bản án.
 • Mục thứ 2 trong phần nội dung đơn yêu cầu thi hành án của bản án ly hôn chia tài sản là thông tin về tài sản; điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

Phần kết đơn:

 • Đi kèm các thông tin của các đối tượng thi hành án và nội dung là mục các tài liệu kèm theo như Bản án; Quyết định và một số tài liệu liên quan tới yêu cầu  chai tài sản sau ly hôn

HỒ SƠ YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN THEO BẢN ÁN LY HÔN GỒM NHỮNG GÌ?

Tình huống: Tôi và vợ ly hôn vào năm 2018, chúng tôi có tranh chấp về tài sản chung nên đã yêu cầu Tòa án giải quyết. Theo bản án ly hôn, Tòa án chia tài sản chung của chúng tôi là 1 căn nhà gắn liền với đất thành hai phần. Nhưng vì tôi là người nuôi 2 con nên sẽ sử dụng căn nhà đó để chăm sóc các cháu và thanh toán phần giá trị tương đương cho vợ.

Tuy nhiên, hiện căn nhà đang đứng tên 2 vợ chồng nên tôi muốn vợ tôi hợp tác để thực hiện các công việc giấy tờ. Phần nghĩa vụ thanh toán tôi đã hoàn tất tuy nhiên vợ tôi nhiều lần lảng tránh mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này. Nay tôi muốn làm đơn yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn chúng tôi được nhận trươc đây. Tôi muốn hỏi tôi phải chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì để tiến hành công việc.

Luật sư tư vấn:

Khi tiến hành yêu cầu chia tài sản sau ly hôn, bạn cần cung cấp các hồ sơ; tài liệu; giấy tờ liên quan. Bao gồm:

 • Bản án, quyết định ly hôn của Tòa án;
 • Đơn yêu cầu thi hành án ly hôn;
 • Hồ sơ, tài liệu về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;
 • Tài liệu có liên quan khác thể hiện một bên có hành vi cản trở, gây khó khăn khi bạn bên còn lại yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn.

BÀI ĐỌC THAM KHẢO: “MỘT BÊN KHÔNG CHIA TÀI SẢN THEO BẢN ÁN LY HÔN”

THỦ TỤC YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN THEO BẢN ÁN SAU KHI LY HÔN

Kèm theo tình huống trên, sau khi tiến hành thu thập chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Bạn cần tiến hành các bước sau để yêu cầu chia tài sản sau ly hôn.

Bước 1. Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu liên quan tới yêu cầu thi hành án bản án ly hôn chia tài sản

Khi yêu cầu chia tài sản theo bản án ly hôn, người yêu cầu cần phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, tài liệu liên quan như hướng dẫn nêu trên. Đây là bước rất quan trọng. Nếu người yêu cầu chuẩn bị không đầy đủ, thiếu thông tin; thông tin có sai sót sẽ dẫn đến việc Cơ quan thi hành án ra yêu cầu sửa đổi; bổ sung hồ sơ; gây kéo dài về thời gian cho người có yêu cầu.

Bước 2. Nộp hồ sơ yêu cầu thi hành án ly hôn.

Khi gặp phải trường hợp một bên vợ/chồng không chia tài sản theo bản án lý hôn. Người yêu cầu gửi đơn yêu cầu đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền giải quyết.

Đương sự có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác nộp đơn yêu cầu chia tài sản theo bản án, quyết định ly hôn của Tòa án thông qua các hình thức:

 • Nộp đơn trực tiếp tới Chi cục thi hành án;
 • Gửi đơn yêu cầu thi hành án ly hôn qua đường bưu điện;
 • Trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự.

Bước 3. Cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chia tài sản sau ly hôn.

 • Cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu chia tài sản theo bản án.
 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án. Sau khi ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công Chấp hành viên thực hiện các trình tự thủ tục thi hành án.
 • Chấp hành viên tiến hành gửi Quyết định về thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc. Theo thời hạn quy định, người có quyền, nghĩa vụ liên quan phải thực hiện quyền nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.

Bước 4. Thi hành án ly hôn.

Thời hạn tự nguyện thi hành án của người phải thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành “xác minh điều kiện thi hành án”.

Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án (có tài sản) mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Chấp hành viên sẽ thực hiện các quy trình thủ tục định giá, bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án để thi hành án cho người yêu cầu.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ THI HÀNH ÁN

Luật Hùng Bách là đơn vị Luật sư hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình nói chung và thi hành án nói riêng. Qua quá trình tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý cho khách hàng, Luật Hùng Bách cam kết đem đến những dịch vụ pháp lý đáp ứng được những tiêu chí về khả năng tài chính cũng như kết quả tốt nhất cho người yêu cầu.

 • Tư vấn cho đương sự về điều kiện; trình tự; thủ tục thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu pháp luật. Trường hợp bị tạm hoãn; đình chỉ thi hành án;
 • Tư vấn; hỗ trợ đương sự soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án ly hôn;
 • Tư vấn; nhận ủy quyền thay mặt khách hàng tham gia thu thập những tài liệu; hồ sơ còn thiếu để yêu cầu thi hành án ly hôn;
 • Nhận ủy quyền tham gia vào quá trình yêu cầu thi hành án ly hôn;
 • Tư vấn; hỗ trợ đương sự trong việc khiếu nại các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án. Bao gồm cả các quyết định về các biện pháp bảo đảm thi hành án;

LIÊN HỆ VỚI LUẬT HÙNG BÁCH

Vui lòng liên hệ Luật sư tại trụ sở chính tại Hà Nội; chi nhánh văn phòng tại Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Hà Tĩnh; Khánh Hòa; Nhật Bản … của Luật Hùng Bách theo các cách sau:

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *