VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN


Vi bằng giao nhận tiền là chứng cứ quan trọng. Góp phần thúc đẩy quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án được nhanh chóng, chính xác. Vậy vi bằng giao nhận tiền là gì? Giá trị của vi bằng là gì? Cách giải quyết tranh chấp bằng vi bằng giao nhận tièn như thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây. Hoặc liên hệ Số điện thoại/Zalo 0906.112.110 để hỗ trợ lập vi bằng và tư vấn.

Vì sao cần lập vi bằng giao nhận tiền

Vi bằng là gì?

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP:.“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Dựa theo quy định trên, vi bằng là văn bản được Thừa phát lại lập dựa theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp không được lập vi bằng

Giá trị của vi bằng giao nhận tiền

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020:.“Vi bằng có giá trị là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

Đồng thời, trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu thấy cần thiết, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng. Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi được Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân triệu tập.

Trong bất kỳ một vụ việc nào được giải tại bất cứ đâu. Chứng cứ luôn là một yếu tố quan trọng và mang tính quyết định đến sự thành bại nếu có tranh chấp. Chứng cứ hợp pháp được pháp luật công nhận và không ai có thể phủ nhận, chối bỏ hay thay đổi.

Thông thường, các tranh chấp dân sự có liên quan đến sự kiện giao nhận tiền, Tòa án sẽ yêu cầu các đương sự cung cấp chứng cứ liên quan đến sự kiện này. Việc các bên trong vụ việc tự mình lập văn bản, hay nhờ người làm chứng vẫn chứa đựng những rủi ro pháp lý tiềm tàng. Để đảm bảo giá trị pháp lý, vi bằng giao nhận tiền được lập bởi Thừa phát lại khắc phục được những vấn đề này.

Vì sao cần lập vi bằng ghi nhận sự kiện giao nhận tiền

Như đã nêu trên, trong giao dịch dân sự, giấy tờ về việc giao nhận tiền là chứng cứ quan trọng. Một số trường hợp cụ thể, giấy tờ này còn đóng vai trò quyết định để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Việc chỉ ghi nhận sự kiện giao nhận tiền bằng văn bản, hay nhờ người khác làm chứng vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Do vậy, nhận thấy rằng vi bằng ghi nhận sự kiện giao nhận tiện là văn bản có giá trị pháp lý để làm chứng cứ khi có tranh chấp xảy ra. Vi bằng này sau khi được Thừa phát lại lập sẽ được Sở tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng và quản lý.

Như vậy, để tránh các rủi ro tiềm ẩn trong việc giao nhận tiền. Hãy liên hệ theo Số điện thoại/Zalo 0906.112.110 để được lập vi bằng nhanh chóng, chi phí hợp lý nhất.

Vi bằng giao nhận tiền

Thẩm quyền lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền

Được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, cụ thể:.Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 của Nghị định này.”

Như vậy, việc lập vi bằng thuộc thẩm quyền của Thừa phát lại. Đây là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự. (Theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan). Do đó, vi bằng không được lập bởi Thừa phát lại sẽ không có giá trị pháp lý.

Xem thêm: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MUA BÁN ĐẤT BẰNG VI BẰNG

Thủ tục làm vi bằng giao nhận tiền

Hiện nay, nhiều người muốn lập vi bằng, nhưng chưa biết phải tiếp cận như thế nào? Thủ tục lập vi bằng ra sao? Có được lập vi bằng tại chỗ không?

Để giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi xin đưa ra trình tự các bước để lập vi bằng. Cụ thể:

Bước 1: Liên hệ văn phòng thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng

Ngày nay, nhu cầu lập vi bằng ngày càng tăng cao. Sự kiện cần được ghi nhận có thể diễn ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Hiểu được nhu cầu cấp thiết đó. Chúng tôi tiếp nhận thông tin của người có yêu cầu thông qua Số điện thoại/Zalo 0906.112.110. Thừa phát lại có thể hỗ trợ người yêu cầu lập vi bằng tận nơi.

Bước 2: Thỏa thuận

Sau khi tiếp nhận thông tin. Thừa phát lại sẽ tư vấn phương án, thông báo chi phí lập vi bằng. Khi các bên đã thống nhất, Thừa phát lại sẽ hẹn người yêu cầu thời gian, địa điểm để tiến hành lập vi bằng.

Trước khi tiến hành lập vi bằng. Người yêu cầu sẽ ký vào văn bản thỏa thuận làm vi bằng, văn bản thỏa thuận đảm bảo cho các nội dung sau:

 • Nội dung cần làm vi bằng;
 • Địa điểm, thời gian;
 • Chi phí;
 • Các thỏa thuận khác, nếu có.

Việc thỏa thuận làm vi bằng sẽ được lập thành 02 bản, người có yêu cầu sẽ giữ 01 bản, văn phòng thừa phát lại sẽ giữ 01 bản. Sau khi lập xong thỏa thuận, người có yêu cầu sẽ đóng chi phí làm vi bằng cho Thừa phát lại theo như thỏa thuận của hai bên.

Bước 3: Tiến hành lập vi bằng

Thừa phát lại có quyền yêu cầu người làm chứng chứng kiến nếu thấy cần thiết. Thừa phát lại sẽ ghi nhận sự kiện mà mình chứng kiến một cách khách quan, trung thực. Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng:

 • Tên, địa chỉ văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại;
 • Địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm;
 • Người tham gia khác (nếu có);
 • Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng và nội dung yêu cầu;
 • Nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;
 • Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;
 • Chữ ký của Thừa phát lại và đóng dấu văn phòng Thừa phát lại, chữ ký của những người tham gia, chứng kiến (nếu có) và có thể có chữ ký của những người có hành vi bị lập vi bằng.

Kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh, băng hình và các tài liệu chứng minh khác.

Vi bằng lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu; 01 bản gửi Sở Tư pháp trực thuộc để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập vi bằng; 01 bản lưu trữ tại văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng.

Xem thêm: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MUA BÁN NHÀ BẰNG VI BẰNG

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh giao nhận tiền vi bằng

Về bản chất, tranh chấp trong việc giao nhận tiền vi bằng là tranh chấp dân sự. Do vậy mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp mua bán đất vi bằng là mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP, cụ thể như sau:

Trường hợp bạn muốn mua đơn khởi kiện. Nhưng bạn không có thời gian đi lại hoặc bạn ở xa Tòa án. Hãy liên hệ cho chúng tôi Số điện thoại/Zalo/Viber 0976.985.828 – 0979.884.828. để được cung cấp mẫu đơn khởi kiện của các Tòa án.

Thủ tục khởi kiện vi bằng mua bán đất

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, thủ tục khởi kiện tranh chấp mua bán đất vi bằng bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền;
 • Bước 3: Tham gia hòa giải tại Trung tâm hòa giải, đối thoại thuộc Tòa án (Nếu có);
 • Bước 4: Nộp tiền tạm ứng án phí theo thông báo của Tòa án;
 • Bước 5: Tham gia các phiên họp, phiên hòa giải theo giấy mời của Tòa án;
 • Bước 6: Tham gia phiên tòa xét xử trong trường hợp các bên vẫn không thể hòa giải với nhau.

Khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà đương sự hay Viện kiểm sát không tiến hành kháng cáo, kháng nghị thì Bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Theo như phân tích trên, chúng tôi nhận thấy tuy rằng khởi kiện tranh chấp đến Tòa án sẽ tốn nhiều thời gian, công sức. Nhưng đây là phương án an toàn nhất để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của các bên.

Luật sư giải quyết tranh chấp giao nhận tiền bằng vi bằng

Tự tin là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý, Luật sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi nhận giải quyết các vụ việc trên nhiều lĩnh vực như:. Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình, Doanh nghiệp,… Bao gồm các tranh chấp giao nhận tiền, tài sản thông qua hình thức “Vi bằng”. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc; tranh chấp cần được giải quyết thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo:

Trân trọng!

TC.

5/5 - (3 bình chọn)

3 thoughts on “VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN

 1. Pingback: VI BẰNG GHI NHẬN HÀNH VI VU KHỐNG, NÓI XẤU TRÊN MẠNG - LUẬT HÙNG BÁCH

 2. Pingback: VI BẰNG GHI NHẬN NỘI DUNG TRÊN WEBSITE, MẠNG XÃ HỘI - LUẬT HÙNG BÁCH

 3. Pingback: VI BẰNG GHI NHẬN THOẢ THUẬN MUA BÁN TÀI SẢN - LUẬT HÙNG BÁCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *