HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HẾT HẠN CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC LÀM VIỆC?

Việc hợp đồng lao động hết hạn chỉ đặt ra đối với trường hợp các

2 Comments

XỬ LÝ HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾT

Sau khi Chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì cần xử lý hậu quả pháp

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Bạn thành lập Doanh nghiệp vào có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm

3 Comments

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI MỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp nghĩ

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT MỚI NHẤT

Người đại diện theo pháp luật (NĐDTPL) là chức danh bắt buộc phải có trong

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Với ưu điểm của việc thành lập chi nhánh là chi nhánh được hoạt động

DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH DO DỊCH COVID

“Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty tôi. Hiện

LÀM GÌ KHI CÔNG TY NỢ LƯƠNG?

“Tôi đã nghỉ việc tại Công ty TNHH X nhưng công ty còn nợ 03

4 Comments

CHUYỂN ĐỔI HỘ KINH DOANH THÀNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2 Comments

BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Với ưu điểm về khả năng huy động vốn mà loại hình Công ty Cổ

2 Comments