KHI LY HÔN CÓ CHIA TÀI SẢN CHO CON KHÔNG?


Khi ly hôn, một trong những vấn đề quan trọng nhất là vấn đề phân chia tài sản. Vậy Tòa án giải quyết chia tài sản như thế nào? Việc ly hôn chia tài sản cho con được tiến hành ra sao? Nếu bạn cũng đang có những thắc mắc về việc chia phần tài sản chung của vợ chồng cho con cái. Bài viết “KHI LY HÔN CÓ CHIA TÀI SẢN CHO CON KHÔNG” được Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách biên soạn trình bày chi tiết vấn đề phân chia tài sản chung khi ly hôn. Nếu bạn đọc còn thắc mắc hay hay cần được tư vấn chia tài sản khi ly hôn có thể liên hệ theo số Điện thoại/Zalo: 0973.444.828 

NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Nguyên tắc giải quyết tài sản chung khi ly hôn được Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (HNGĐ) điều chỉnh như sau:

 • Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận:

Luật HNGĐ 2014 công nhận sự thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng. Việc thỏa thuận phải được lập thành hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Qua đó, vợ chồng có quyền thỏa thuận với nhau để giải quyết phân chia tài sản. 

 • Nguyên tắc giải phân chia tài sản theo luật định:

Dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi có tính đến các yếu tố sau:

 1. Hoàn cảnh của mỗi bên, trong đó bao gồm hoàn điều kiện tài chính của gia đình và vợ chồng;
 2. Công sức đóng góp của các bên trong việc tạo lập; gìn giữ; duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Làm rõ hơn thì vấn đề nội trợ; chăm sóc con cái, gia đình cũng được coi là đóng góp. Không chỉ nhất thiết phải bắt buộc đi làm và có thu nhập cụ thể.
 3. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong hoạt đồng sản xuất; kinh doanh; nghề nghiệp nhằm mục đích duy trì điều kiện lao động tạo thu nhập;
 4. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Trong trường hợp, lỗi của người đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ly hôn thì Tòa án sẽ cân nhắc làm căn cứ để giải quyết phân chia. Để có căn cứ giải quyết, Tòa án phải xác minh xem yếu tố lỗi có là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hôn nhân rơi vào trầm trọng. Nếu không, yêu cầu phần chênh lệch khi phân chia sẽ không được đặt ra.

Tóm lại, theo nguyên tắc này mỗi bên sẽ được một nửa giá trị tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, không có nghĩa là sẽ cứng nhắc chia đôi phần tài sản chung này mà sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố trên để có thể linh hoạt trong việc phân chia tài sản. 

 • Nguyên tắc chia tài sản chung bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị:

Pháp luật ưu tiên chia sự thỏa thuận phân chia của các bên. Việc phân chia sẽ được linh động giải quyết theo nhiều phương án. Còn về nguyên tắc, một bên sẽ nhận hiện vật và một bên sẽ nhận phần giá trị tương đương với quyền lợi của mình. Bên nào nhận được phần tài sản bằng hiện vật có nghĩa vụ thanh toán cho bên kia phần giá trị tương ứng.

 • Nguyên tắc tài sản riêng của ai thuộc sở hữu của người đó:

Đây là nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng. Trừ trường hợp, tài sản riêng đã được nhập vào tài sản chung theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn hoặc không rõ ràng giữa tài sản riêng với tài sản chung. Vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó. Tuy nhiên, việc yêu cầu phải đi kèm với bằng chứng, chứng minh cụ thể.

 • Nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Ly hôn chia tài sản cho con
Ly hôn chia tài sản cho con – Liên hệ Luật sư: 0973.444.828

Quy định của pháp luật về chia tài sản khi ly hôn cho con cái

Hiện nay, chưa có bất cứ văn bản chính quy nào quy định về vấn đề chia tài sản khi ly hôn cho con cái. Khi giải quyết tranh chấp tài sản chung, Tòa án chỉ căn cứ dựa trên quyền và nghĩa vụ của chồng. Luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái hay nói cách khác là quy định về quyền lợi của con cái trong phần tài sản chung chưa được đặt ra. Tuy nhiên, con cái vẫn có thể được nhận tài sản từ bố mẹ sau khi ly hôn trong các trường hợp tặng riêng cho con hoặc các bên thỏa thuận tặng tài sản chung cho con. 

Ngoài ra, đối với con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động thì cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng con cái. Trường hợp bên nhận nghĩa vụ trực tiếp nuôi dưỡng con có quyền yêu cầu bên còn lại cung cấp chi phí cấp dưỡng cho con.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình phân chia tài sản chung bạn đọc có thể liên hệ theo số Điện thoại/Zalo: 0973.444.828 để được Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách hỗ trợ, tư vấn chia tài sản khi ly hôn.

Hướng dẫn cách xác định tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 33 Luật HNGĐ 2014 được xác định như sau: 

 • Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.
 • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân (tính từ ngày đăng ký kết hôn cho đến khi chấm dứt quan hệ hôn nhân hoặc khi một trong hai bên chết) là tài sản chung nếu không thể chứng minh đó là tài sản riêng.

Thời điểm được quyền yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng

Thời điểm vợ chồng được quyền yêu cầu chia tài sản chung là thời điểm quan hệ tài sản chung được xác lập. Khoản 1 Điều 33 Luật HNGĐ 2014 quy định:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Đây cũng là cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan. Vậy nên theo quy định, thời điểm mà các bên có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung bao gồm:

 • Trong thời kỳ hôn nhân;
 • Khi thực hiện thủ tục ly hôn;
 • Sau khi có bản án, quyết định ly hôn có hiệu lực của Tòa án.

CÁC TRƯỜNG HỢP LY HÔN CHIA TÀI SẢN CHO CON

Câu hỏi: Vợ chồng tôi đã kết hôn được 7 năm. Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có một người con chung 05 tuổi và một số tài sản có giá trị như căn nhà, mảnh đất và 2 chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, vợ chồng tôi có nhiều bất đồng quan điểm trong cuộc sống và mục đích hôn nhân không đạt được nên chúng tôi đã quyết định ly hôn. Luật sư cho tôi hỏi: Nếu vợ chồng ly hôn để lại tài sản cho con thì được giải quyết như thế nào? Việc ly hôn chia tài sản cho con được quy định ra sao?

Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách giải đáp quy định pháp luật về việc phân chia tài sản khi ly hôn cho con cái trong trường hợp của bạn như sau:

Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, chưa có quy định hay luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái được ban hành. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp vợ chồng ly hôn để lại tài sản cho con được công nhận như sau:

Trường hợp 1: Chia tài sản là tài sản chung của gia đình.

Trường hợp này, người con có đóng góp công sức, vật chất vào quá trình tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung của gia đình. Đồng thời, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận để xác lập quyền đối với tài sản chung, người con có tên trong sổ hộ khẩu. Dựa vào các căn cứ trên, thì người con sẽ có quyền sở hữu giống như cha mẹ đối với tài sản chung đó. 

Chính vì lẽ đó, khi cha mẹ ly hôn thì con sẽ được xem xét để được nhận phần tài sản tương ứng với phần quyền của mình trong khối tài sản chung của gia đình.

Trường hợp 2: Vợ chồng ly hôn thỏa thuận để lại tài sản cho con.

Căn cứ theo Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì nguyên tắc thỏa thuận luôn được ưu tiên trong việc phân chia tài sản khi ly hôn. Khi ly hôn, vợ chồng có thỏa thuận để lại tài sản cho con cái thông qua việc tặng cho, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản chung thì con cái có quyền được hưởng phần tài sản này. Đồng thời, việc tặng cho tài sản phải tuân thủ đúng theo quy định tặng cho tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Như vậy, trong trường hợp ly hôn của vợ chồng bạn thì người con chung hoàn toàn có thể được nhận phần tài sản thông qua hợp đồng tặng cho tài sản được xác lập do vợ chồng bạn thỏa thuận. Hợp đồng tặng cho này phải được lập thành văn bản công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật thì mới có giá trị pháp lý. Khi đó, con bạn hoàn toàn có quyền sở hữu phần tài sản được tặng cho đó.

THỦ TỤC LY HÔN VÀ CHIA TÀI SẢN CHO CON

Khi vợ chồng thống nhất ly hôn và thỏa thuận chia tài sản cho con, thủ tục ly hôn thực hiện như sau:

 • Bước 1: Vợ chồng chuẩn bị đơn yêu cầu ly hôn và thỏa thuận chia tài sản cho con.
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ ly hôn gồm: Đơn ly hôn hoặc đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; Giấy chứng nhận kết hôn; CCCD vợ chồng; Sổ hộ khẩu, xác nhận cư trú vợ chồng; khai sinh của các con (Nếu có).
 • Bước 3: Nộp đơn yêu cầu ly hôn, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án có thẩm quyền.
 • Bước 4: Tòa án xem xét, thụ lý yêu cầu ly hôn, thỏa thuận chia tài sản cho con.
 • Bước 5: Tòa án tiến hành hòa giải cho vợ chồng và ra quyết định giải quyết vụ việc.

Thời gian thực hiện thủ tục ly hôn, thống nhất thỏa thuận chia tài sản cho con kéo dài từ 02 đến 04 tháng.

Dịch vụ luật sư ly hôn thuận tình nhanh – Luật Hùng Bách (Điện thoại/Zalo: 0973.444.828), hỗ trợ bạn thủ tục ly hôn thuận tình nhanh, vợ chồng bạn chỉ đến Tòa 01 buổi.

PHÍ LY HÔN CHIA TÀI SẢN CHO CON HÊT BAO NHIÊU?

Mức thu; miễn; giảm; thu; nộp; quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án được quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14. Đối với những ly hôn thuận tình hoặc ly hôn đơn phương mà không có tranh chấp về tài sản thì án phí là 300.000 đồng. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào giá trị tài sản tranh chấp khi ly hôn thì sẽ có mức phí khác nhau, cụ thể:

 Tranh chấp tài sản có giá ngạch Án phí
 Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
 Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
 Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
 Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng
 Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng  72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
 Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

Phí ly hôn chia tài sản cho con ai là người thanh toán chi phí?

Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu; miễn; giảm; thu; nộp; quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án quy định cụ thể như sau:

 • Thuận tình ly hôn:

Vợ chồng có thể thỏa thuận về việc ai chịu thanh toán lệ phí ly hôn. Trường hợp không thỏa thuận được thì mỗi bên đương sự sẽ phải chịu một nửa.

 • Đơn phương ly hôn:

Đối với trường hợp ly hôn đơn phương, vợ hoặc chồng là người nộp đơn có nghĩa vụ đóng án phí dân sự sơ thẩm.

Tham khảo thêm bài viết:

DỊCH VỤ LUẬT SƯ LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG NHANH – LUẬT HÙNG BÁCH – LIÊN HỆ: 0973.444.828 (CÓ ZALO).

Dịch vụ luật sư tư vấn, giải quyết chia tài sản khi ly hôn

Tự tin là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, Luật Hùng Bách sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án với những nội dung gồm:

 1. Tư vấn hồ sơ, thủ tục ly hôn chia tài sản khi ly hôn; thủ tục chia tài sản khi ly hôn: Miễn phí qua Điện thoại/Zalo: 0973.444.828
 2. Cung cấp mẫu và hướng dẫn viết đơn khởi kiện ly hôn chia tài sản: Chỉ 150.000đ
 3. Hỗ trợ soạn đơn ly hôn và các đơn từ cần thiết khác: Chỉ 500.000đ
 4. Tư vấn, soạn thảo văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng;
 5. Hỗ trợ thu thập hồ sơ ly hôn, giành quyền nuôi con; hồ sơ ly hôn phân chia tài sản;
 6. Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án;
 7. Luật sư tham gia giải quyết ly hôn; bảo vệ quyền tài sản khi ly hôn và sau khi ly hôn; 
 8. Dịch vụ luật sư ly hôn thuận tình nhanh: vợ chồng bạn chỉ cần lên tòa 01 buổi;
 9. Dịch vụ luật sư ly hôn đơn phương nhanh: bạn chỉ cần đến tòa từ 02 đến 03 buổi;
 10. Kháng cáo bản án, quyết định ly hôn;
 11. Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý khác có liên quan. 

Liên hệ Luật sư ly hôn – Luật Hùng Bách

Trên đây bài viết “Khi ly hôn có chia tài sản cho con không?” của Luật Hùng Bách cùng với nội dung phân chia tài sản khi ly hôn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn pháp lý về hôn nhân gia đình; đất đai; hình sự; … Bạn có thể liên hệ luật sư Luật Hùng Bách theo một trong các cách sau:

 • Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 306, Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Hà Nội: Số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Văn phòng Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Văn phòng Hà Tĩnh: Số 26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
 • Văn phòng đại diện tại Nhật Bản: 581-0019, Osakafu, YaOshi, Minami, Kozaka aicho 2-1-23-101.
 • Điện thoại (Zalo/Viber/Whatsapp): 0973.444.828
 • Fanpage:https://www.facebook.com/LuatHungBach-https://www.facebook.com/Lhb.hcm
 • Trang web: https://lhblaw.vn/ – https://luathungbach.vn/
 • Email: luathungbach.hcm@gmail.com

Trân Trọng!

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *