BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG


Tranh chấp lao động là một trong những tranh chấp khó và phức tạp. Bởi phần lớn các bên tham gia trong quan hệ lao động thường không nắm rõ quy định pháp luật về lao động. Bên cạnh vấn đề giải quyết tranh chấp lao động như thế nào để đảm bảo quyền lợi của các bên. Thì còn một vấn đề mà nhiều người đặc biệt quan tâm khi vướng vào tranh chấp lao động là chi phí thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động.

Vậy chi phí thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động là bao nhiêu? Có nên thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động không? Kinh nghiệm thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động là gì? Liên hệ Luật sư tư vấn lao động qua số 0988.732.880 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Tranh chấp lao động là gì?

Tranh chấp lao động

Theo khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 định nghĩa tranh chấp lao động là:

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động. Tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Như vậy, tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ lao động.

Các loại tranh chấp lao động

Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

(1) Tranh chấp lao động cá nhân giữa:

– Người lao động với người sử dụng lao động;

– Người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

(2) Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Các tranh chấp lao động phổ biến

Hiện nay các tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động diễn ra phổ biến. Sau đây là các tranh chấp lao động phổ biến trên thực tế:

 • Tranh chấp lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật lao động với người lao động;
 • Tranh chấp lao động về tiền lương;
 • Tranh chấp lao động về bồi hoàn chi phí đào tạo;
 • Tranh chấp lao động về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • ….

Phương thức giải quyết tranh chấp lao động.

Khi xảy ra tranh chấp lao động, các bên có thể giải quyết theo các phương thức sau:

Thoả thuận, thương lượng lao động

Quan hệ lao động là một quan hệ dân sự. Do vậy, khi phát sinh tranh chấp, pháp luật luôn khuyến khích các bên tự hoà giải với nhau. Việc hoà giải có thể thực hiện bằng hình thức thương lượng, hoà giải trực tiếp giữa các bên. Hoặc bằng hình thức khác như gửi văn bản, email,…

Ưu điểm: Các bên có thể tự do lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm thương lượng, hoà giải. Tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại khi giải quyết tranh chấp.

Hạn chế: Do các bên tự thoả thuận, thương lượng với nhau nên việc thực hiện theo thoả thuận sẽ do các bên tự chủ động, không được đảm bảo bởi bất kỳ Cơ quan nhà nước nào.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động – 0988.732.880 (Zalo)

Khiếu nại lao động

Khiếu nại về lao động là việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động. Yêu cầu xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại lần đầu

Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết. Thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc thực hiện khiếu nại lần hai.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa thì không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Khiếu nại lần hai

Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu. Hoặc đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa thì không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Giải quyết tranh chấp lao động tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động bao gồm:

1. Hòa giải viên lao động;

2. Hội đồng trọng tài lao động;

3. Tòa án nhân dân.

Giải quyết tranh chấp lao động tại Hoà giải giải viên lao động

Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết. Trừ các tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019.

Khi phát sinh chấp lao động không thuộc trường hợp không bắt buộc thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Thì các bên làm đơn yêu cầu Hoà giải viên giải quyết tranh chấp. Đơn này sẽ được gửi đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động có trụ sở. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận hòa giải thành. Thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Giải quyết tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài lao động

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải. Hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải mà Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. Hoặc trường hợp Hoà giải viên hòa giải không thành. Thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trường hợp Ban trọng tài lao động không được thành lập theo quy định. Hoặc hết thời hạn mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp. Hoăc một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án nhân dân

Căn cứ Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án gồm:

 • Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng. Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải theo quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;
 • Tranh chấp lao động cá nhân không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải;
 • Tranh chấp liên quan đến học nghề, tập nghề; cho thuê lại lao động; quyền công đoàn, kinh phí công đoàn; an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.
 • Các tranh chấp khác về lao động. Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Có nên thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động không?

Tranh chấp lao động là một trong những tranh chấp phức tạp. Bởi lẽ các bên trong quan hệ lao động thường không nắm rõ quy định liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. Và không biết làm thế nào để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình. Do vậy, việc thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động là điều cần thiết. Bởi lẽ:

 • Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động là người am hiểu các quy định của pháp luật về lao động;
 • Luật sư sẽ nắm rõ các quy định pháp lý liên quan đến vấn đề lao động của khách hàng;
 • Luật sư là người giúp khách hàng bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của chính mình.

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp lao động sẽ giúp khách hàng các công việc như:

 • Phân tích, tư vấn cho khách hàng nắm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc của mình;
 • Tư vấn cho khách hàng các phương thức giải quyết tranh chấp lao động;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập hồ sơ, tài liệu giải quyết tranh chấp lao động;
 • Đại diện khách hàng thoả thuận, thương lượng;
 • Luật sư tham gia tố tụng với tư cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự tại Toà án.

Kinh nghiệm thuê luật sư giải quyết tranh chấp lao động.

Kinh nghiệm thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động là chủ đề được nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm. Vì khi muốn thuê Luật sư hỗ trợ giải quyết tranh chấp thì ai cũng muốn tìm được Luật sư giỏi, tận tâm, có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ mình giải quyết tranh chấp tốt nhất. Sau đây, Luật Hùng Bách sẽ tư vấn cho bạn đọc một số kinh nghiệm khi thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động như sau:

Thứ nhất, tìm hiểu rõ về lĩnh vực mà Luật sư có thể tư vấn, hỗ trợ.

Theo quy định của Luật Luật sư, Luật sư có thể hành nghề tự do trong các lĩnh vực. Ví dụ: Hình sự, đất đai, dân sự, ly hôn, doanh nghiệp, lao động,…

Tuy nhiên, đối với một lĩnh vực cụ thể thì vấn đề pháp lý liên quan rất nhiều. Có thể được quy định trong Luật, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết,… Do vậy, để giải quyết triệt để vấn đề và bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng. Điều này đòi hỏi Luật sư khi tiếp nhận vụ việc cần phải nắm rõ các quy định pháp lý có liên quan và chỉ nhận vụ việc nằm trong khả năng của mình.

Do vậy, khi thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động, bạn có thể tìm Luật sư chuyên tư vấn, giải quyết các tranh chấp về lao động.

Thứ hai, tìm Luật sư qua giới thiệu của bạn bè hoặc các kênh chính thống.

Khi muốn tìm Luật sư, bạn có thể gõ từ khoá cần tìm kiếm trên mạng sẽ có rất nhiều kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên để tìm được đơn vị Luật sư uy tín, chuyên nghiệp đòi hỏi bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Dù mất nhiều thời gian nhưng đây là việc cần thiết để bạn có thể tìm được đơn vị Luật sư giỏi, uy tín để đồng hành cùng mình trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Bạn có thể tìm Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động theo các cách sau:

 • Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, người quen: Tìm được đơn vị Luật sư qua giới thiệu sẽ giúp bạn tin tưởng một phần vì người quen đa phần đã biết rõ về đơn Luật sư đó hoặc cũng có thể được giới thiệu từ người quen khác. Dù biết Luật sư theo cách nào thì để được giới thiệu thì Luật sư cũng đã có uy tín và sự tin tưởng nhất định.
 • Qua các kênh mang xã hội: Hiện nay bạn có thể tìm Luật sư qua hầu hết các kênh mang xã hội như Google, Website, Facebook, Instagram, Tiktok,… Tuy nhiên để tìm được đơn vị Luật sư giỏi, uy tín, chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực mà mình muốn hỗ trợ thì bạn cần tìm hiểu nhiều hơn. Ví dụ như thông tin của Luật sư, nơi hành nghề, trụ sở hoạt động, lĩnh vực hoạt động,…

Luật sư tư vấn giải quyết lao động tại Luật Hùng Bách.

Công ty Luật Hùng Bách có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín và chuyên nghiệp. Với kiến thức pháp luật về lao động và kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động thực tế cho khách hàng. Luật Hùng Bách tự tin tư vấn, giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động cho mọi khách hàng. Các công việc Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại Luật Hùng Bách bao gồm:

 • Phân tích, tư vấn cho khách hàng nắm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc của mình;
 • Tư vấn cho khách hàng các phương thức giải quyết tranh chấp lao động theo quy định để khách hàng lựa chọn;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập hồ sơ, tài liệu có lợi cho mình;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, văn bản ý kiến,…;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
 • Đại diện khách hàng thoả thuận, thương lượng;
 • Luật sư tham gia tố tụng với tư cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự tại Toà án;
 • Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng kháng cáo bản án;
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

Liên hệ Luật sư tư vấn lao động theo số 0988.732.880 (Zalo).

Bảng giá dịch vụ thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động.

Căn cứ tính phí thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Do mỗi vụ, việc có tính chất, quy mô và mức độ khác nhau do đó mức phí thuê Luật sư có thể căn cứ theo:

 • Nội dung, tính chấp, mức độ phức tạp của vụ, việc;
 • Thời gian và công sức của luật sư bỏ ra để thực hiện vụ, việc;
 • Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư hoặc văn phòng/công ty Luật.

Phương thức tính thù lao của Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Thù lao Luật sư được tính theo các phương thức sau đây:

 1. Giờ làm việc của luật sư;
 2. Vụ, việc với mức thù lao trọn gói;
 3. Vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
 4. Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

Bảng giá dịch vụ thuê Luật sư giải quyết tranh chấp lao động tại Luật Hùng Bách

Hiện nay, Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp lao động với chi phí như sau:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về lao động MIỄN PHÍ qua Hotline: 0988.732.880 (Zalo).
 • Tư vấn chuyên sâu bằng Thư tư vấn: Phí từ 3.000.000đ.
 • Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng: Phí 500.000đ/giờ hành chính.
 • Hỗ trợ soạn đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, văn bản tố tụng,…: Phí từ 1.000.000đ.
 • Luật sư đại diện thương lượng, hoà giải từng buổi: Phí từ 5.000.000đ/buổi làm việc.
 • Luật sư đại diện thương lượng, hoà giải trọn gói: Phí từ 10.000.000đ/vụ việc (tối đa 3 buổi hoà giải).
 • Luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Toà án: Phí tuỳ từng vụ việc.

Bạn có thể liên hệ Luật sư tư vấn theo 0988.732.880 (Zalo) để được tư vấn, báo phí cụ thể. 

Liên hệ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động.

Nếu bạn cần luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động. Bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách theo một trong các cách sau:

1. Luật sư tư vấn online qua:

2. Luật sư tư vấn trực tiếp tại Văn phòng:

 • Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 33 đường số 4, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Hà Nội: Số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Văn phòng Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Văn phòng Hà Tĩnh: Số 26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Trân trọng!

Cloud.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *