BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


Với ưu điểm về khả năng huy động vốn mà loại hình Công ty Cổ phần (viết tắt “CTCP”) được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Bài viết dưới đây sẽ xoay quanh vấn đề lập Biên bản góp vốn thành lập CTCP. Có nên lập Biên bản thoả thuận góp vốn hay không? Các nội dung chủ yếu của Biên bản góp vốn thành lập CTCP.

ĐỊNH NGHĨA BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

Biên bản góp vốn thành lập Công ty Cổ phần (viết tắt “Biên bản”): là văn bản ghi nhận số vốn (bao gồm: Tiền mặt, giấy tờ có giá,…) của nhà đầu tư bỏ ra để thành lập Công ty Cổ phần. Biên bản này được lập trước khi nhà đầu tư đăng kí thành lập doanh nghiệp.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CTCP

Bản chất của Biên bản này là để xác nhận về việc các nhà đầu tư đã thống nhất với nhau về các nội dung trước khi ký vào Biên bản thỏa thuận. Mang ý nghĩa quan trọng như sau:

+ Thứ nhất, Biên bản giúp ghi nhận ý chí thoả thuận của các bên về số vốn góp của các thành viên khi tiến hành thành lập công ty.

+ Thứ hai, đây là cơ sở xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tương ứng với tỷ lệ vốn góp tiến hành hoạt động của doanh nghiệp.

+ Thứ ba, đây là căn cứ để giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến phần vốn góp của các thành viên kể cả khi công ty không được thành lập.

Như vậy, nếu không có Biên bản thỏa thuận thì có thể dẫn đến sự không thống nhất về tiến độ góp vốn thực tế hoặc về xác nhận chức danh; quyền và nghĩa vụ trong công ty. Điều này làm ảnh hưởng đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

Biên bản góp vốn thành lập Công ty Cổ phần - Luật Hùng Bách - 0976.985.828
Biên bản góp vốn thành lập Công ty Cổ phần – Luật Hùng Bách – 0976.985.828

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

Pháp luật không quy định hình thức Biên bản góp vốn thành lập công ty Cổ phần. Do đó, về mặt hình thức có thể viết tay hoặc đánh máy; nhưng đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

+ Thông tin về thời gian, địa điểm lập biên bản thỏa thuận góp vốn;

+ Thông tin của các cổ đông sáng lập;

+ Thỏa thuận về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần;

+ Loại tài sản góp vốn: tiền mặt, giấy tờ có giá, các tài sản khác;

+ Giá trị phần vốn góp, phương thức góp;

+ Thời hạn góp đủ vốn;

+ Ngày cấp Giấy chứng nhận cổ phần góp vốn;

+ Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của công ty.

BIỂU MẪU BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh Phúc

—o0o—

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày… tháng… năm …., Tại:………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

 1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………  Dân tộc:………………………..Quốc tịch: ………………………

CCCD số: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ HKTT: ………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

 1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………  Dân tộc:………………………..Quốc tịch: ……………………….

CCCD số: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ HKTT: ……………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..

 1. Công ty: ……………………………………………………………………………………………

ĐKKD số:………………………………do……………Cấp ngày:………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………

Là các cá nhân/và pháp nhân cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………

 1. ………………………… góp bằng……………………….. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ.
 2. ………………………….. góp bằng ………………………. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ.
 3. ………………………… góp bằng ………………………. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ.
 4. ………………………… góp bằng ………………………. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN:

Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong….. đợt:

 1. ………………………… góp bằng ………………………. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ.
 2. ………………………… góp bằng……………………….. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ.
 3. ………………………… góp bằng……………………….. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ.
 4. ………………………… góp bằng……………………….. , chiếm……………………………. tổng vốn điều lệ. 

III.  SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận phần cổ phần theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cổ phần của ………………………………….. Số 01/GCN cấp ngày …./…./….

Giấy chứng nhận cổ phần của ………………………………….. Số 02/GCN cấp ngày…/…./…..

Giấy chứng nhận cổ phần của ………………………………….. Số 03/GCN cấp ngày …/…./…..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn sẽ được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông được lưu hành nội bộ.

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông/bà ……………… giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……………….

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí bổ nhiệm Ông/bà:………….. là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là………………………

Cuộc họp kết thúc lúc ….. cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ – LUẬT HÙNG BÁCH

Với sự hỗ trợ của các luật sư có kinh nghiệm về doanh nghiệp, Luật Hùng Bách không chỉ tư vấn, soạn thảo thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần mà còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty và các vấn đề phát sinh khác như:

 • Tư vấn các vấn đề về thuế, pháp lý sau khi thành lập công ty;
 • Tư vấn, xác định trách nhiệm khi vi phạm thỏa thuận góp vốn vào công ty cổ phần;
 • Tư vấn thường xuyên doanh nghiệp.

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (3 bình chọn)

2 thoughts on “BIÊN BẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 1. Pingback: Top 9+ Biên bản góp vốn công ty cổ phần chuẩn nhất – Hutieucomic Online

 2. Pingback: Top 9+ Biên bản góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt chuẩn nhất – Hutieucomic Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *