ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ TẠI LUẬT HÙNG BÁCH


Khi tri thức đã trở thành một “nguồn của cải mới”; động lực mới tạo ra sự thịnh vượng trong xã hội. Lợi thế cạnh tranh chủ yếu của mỗi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khả năng phát triển và ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất. Vì vậy, sở hữu trí tuệ nói chung và việc bảo hộ sáng chế nói riêng trở nên vô cùng cần thiết. Thực hiện việc đăng ký bảo hộ sáng chế thực hiện như thế nào, ở đâu?…. Để hiểu thêm về ý nghĩa và cách thức của thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Bách hoặc liên hệ đến số điện thoại 0976.985.828 để được tư vấn miễn phí. 

Sáng chế là gì? 

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình; nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. 

Giải pháp kỹ thuật – đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế; là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật (ứng dụng các quy luật tự nhiên) nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định.

Giải pháp kỹ thuật được thể hiện dưới dạng:

(i) Sản phẩm:

– sản phẩm dưới dạng vật thể. Ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu. Sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc

– sản phẩm dưới dạng chất (gồm đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất). Ví dụ: vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học, ví dụ gen, thực vật/động vật biến đổi gen…, được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;

(ii) Quy trình hay phương pháp (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v.) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Bảo hộ sáng chế là gì?

Mọi tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế khi thực hiện đầu tư kinh phí; phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc hoặc thuê việc. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật.

Sáng chế là 1 trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Chủ sở hữu sáng chế sau khi đăng ký và được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký; sẽ được pháp luật bảo vệ khi có bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sáng chế nào khác của bên thứ 3.

Related post: Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu – Luật Hùng Bách.

Trường hợp một doanh nghiệp cùng với tổ chức, cá nhân khác tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế; doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế và quyền đăng ký này chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Tại sao phải đăng ký bảo hộ sáng chế?

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật (có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình hoặc kết hợp cả hai); do con người tạo ra để phục vụ cho đời sống. Để tạo ra được 01 sáng chế; tác giả sẽ phải là người có trình độ chuyên môn, có sự đầu tư thời gian, chi phí để nghiên cứu.

Do đó, để đảm bảo mình được độc quyền sở hữu sáng chế; chủ sở hữu nên tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế ngay sau khi sáng tạo ra.

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế có những lợi ích như sau:

Thứ nhất, sử dụng sáng chế để áp dụng vào cuộc sống để mang lại lợi ích về vật chất cho chủ sở hữu;

Thứ hai, khi việc bảo hộ sáng chế được thực hiện; có thể tiến hành biện pháp pháp lý hành chính hoặc hình sự để xử lý hành vi xâm phạm đối với sáng chế đã đăng ký bởi bên thứ ba;

Thứ ba, chứng minh được rằng mình là chủ sở hữu duy nhất của sáng chế. Chủ sở hữu sẽ được pháp luật bảo vệ khi có tránh chấp xảy ra với bên thứ 3;

Cuối cùng, được sử dụng độc quyền sáng chế trong thời gian 20 năm. Trong trường hợp không có nhu cầu phát triển sáng chế; chủ sở hữu sáng chế có thể chuyển nhượng sáng chế cho bên thứ 3 để thu chi phí chuyển nhượng.

Để được tư vấn, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, bạn hãy gọi đến số điện thoại 0976.985.828.

Điều kiện để bảo hộ sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tính mới. (Sáng chế chưa được bộc lộ công khai dưới dưới hình thức công bố, sử dụng hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài; trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên.)

– Có trình độ sáng tạo. (Các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai không thể tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.)

– Có khả năng áp dụng công nghiệp. (Nội dung sáng chế có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm; hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình và thu được kết quả ổn định.)

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tính mới;

– Không phải là hiểu biết thông thường;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Luật sư tư vấn hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế 

Về cơ bản, hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng kiến bắt buộc phải có những giấy tờ sau: 

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng kiến;
 • Bản mô tả (bao gồm cả hình vẽ, nếu có);Bản tóm tắt;Yêu cầu bảo hộ;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Nếu sáng chế thuộc sở hữu chung; văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung.

Các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ: cấp phó bản văn bằng bảo hộ sáng chế với điều kiện phải nộp lệ phí cấp phó bản. (Phó bản văn bằng bảo hộ này có giá trị tương đương với văn bằng bảo hộ)

Để yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ sáng chế, cần phải chuẩn bị các tài liệu sau đây:

– Tờ khai cấp phó bản văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp; 

– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (Trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Nếu yêu cầu cấp phó bản đã được thể hiện trong tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế thì không phải nộp bộ hồ sơ như nêu trên.

Ngoài ra, trong hồ sơ cũng có thể có các giấy tờ như:

 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Trường hợp bạn có thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế; hãy liên hệ đến Luật Hùng Bách qua số điện thoại 0976.985.828.

Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế phải trả qua rất nhiều bước phức tạp, thời gian kéo dài. Luật sư tư vấn Luật Hùng Bách khái quát sơ bộ các bước thực hiện đăng ký bảo hộ sáng chế cho bạn như sau: 

Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký (nếu có yêu cầu)

Thời gian 05 – 07 ngày, Luật sư tư vấn Luật Hùng Bách tra cứu khả năng bảo hộ của sáng chế (giải pháp kỹ thuật/ phương pháp/ vật liệu mới) trước khi nộp đơn. 

Bước 2: Viết bản mô tả sáng chế và nộp đơn

Người đăng ký nộp đơn kèm bộ hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ. Việc nộp đơn có thể thực hiện bằng hình thức nộp đơn giấy trực tiếp; nộp đơn giấy qua đường bưu điện; hoặc nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn có hợp lệ về mặt hình thức hay không. Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ sáng chế là 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn. Trường hợp đơn không hợp lệ sẽ không được xem xét tiếp.

Bước 4: Công bố hợp lệ.

Sau khi thẩm định đơn, nếu đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công bố đơn trong thời hạn 19 tháng kể từ ngày đơn đăng ký bảo hộ sáng chế có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Doanh nghiệp phải nộp lệ phí công bố đơn theo quy định. 

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn nhằm đánh giá về khả năng được bảo hộ của sáng chế. Thời hạn thẩm định nội dung đơn là không quá 16-18 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Trường hợp đơn đăng ký không đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo không cấp văn bằng cho sáng chế mà bạn đăng ký, bạn phải xem xét nội dung thông báo và gửi công văn phản hồi kèm các căn cứ nếu không đồng ý với quyết định không cấp văn bằng.

Nếu đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ sáng chế và nộp lệ phí cấp văn bằng. 

Bước 6: Thông báo cấp văn bằng

Thời gian 01 tháng, trường hợp sáng chế đủ điều kiện bảo hộ, Cục SHTT ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế. Đơn vị đại diện sẽ bàn giao bản gốc hồ sơ cho Quý Khách.

Dịch vụ Luật sư tư vấn, hỗ trợ đăng ký sáng chế

Để việc đăng ký bảo hộ sáng chế hiệu quả, bạn cần phải xem xét về khả năng đăng ký bảo hộ sáng chế. Việc xem xét được thực hiện bằng cách tra cứu sáng chế với các sáng chế đã được bảo hộ. Tuy nhiên, việc này là không bắt buộc và không phải ai cũng có thể tự thực hiện được.

Do vậy, cho dù đã nắm được thành phần hồ sơ và thủ tục, việc tự mình thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức là khá khó khăn và phức tạp. Với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên pháp lý giỏi, tâm huyết, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Luật Hùng Bách tự tin có thể hỗ trợ bạn giải quyết mọi khó khăn khi thực hiện thủ tục trên.

Luật Hùng Bách có thể hỗ trợ bạn thực hiện các công việc như:

 • Tra cứu sáng chế. 
 • Tư vấn về điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế; 
 • Luật sư tư vấn hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế;
 • Luật sư, Chuyên viên pháp lý hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký;
 • Nhận ủy quyền đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế. 
 • Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế; theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế; Thông báo tiến độ công việc và trả kết quả cho khách hàng;….

Luật Hùng Bách tư vấn, hỗ trợ giúp bạn thực hiện đăng ký bảo hộ sáng chế hiệu quả. Hồ sơ được soạn thảo nhanh chóng, chính xác. Qua đó giúp bạn tiết kiệm thời gian khi phải sửa hồ sơ, công văn phúc đáp… Tiết kiệm cho bạn chi phí in ấn, chi phí đi lại và các chi phí khác.

Phí dịch vụ Luật sư đăng ký bảo hộ sáng chế

Khi sử dụng dịch vụ luật sư, ngoài những băn khoăn về chất lượng dịch vụ thì giá dịch vụ cũng là một vấn đề khách hàng bận tâm. Trong bài viết này, Luật Hùng Bách cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.
 • Dịch vụ Luật sư thực hiện thủ tục tra cứu sáng chế. 
 • Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế,
 • Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký cấp văn bằng bảo hộ trọn gói.

Phí dịch vụ Đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ được điều chỉnh tùy vào hồ sơ. Liên hệ ngay đến số 0976.985.828 để được Luật sư sở hữu trí tuệ tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ Luật sư sở hữu trí tuệ – Luật Hùng Bách.

Nếu bạn cần Văn phòng luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ, Luật sư hỗ trợ dịch vụ pháp lý, Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)

2 thoughts on “ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ TẠI LUẬT HÙNG BÁCH

 1. Pingback: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ MỚI NHẤT - LUẬT HÙNG BÁCH

 2. Pingback: ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI TP HỒ CHÍ MINH - LUẬT HÙNG BÁCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *