MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Ở NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN


Nạn mua bán sử dụng chất gây nghiện, chất ma túy hiện nay vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Trong đó, mua bán trái phép chất ma túy ở người chưa thành niên đang có xu thế gia tăng. Có rất nhiều thắc mắc về hình phạt, cách thức xử lý tội mua bán trái phép chất ma túy ở người chưa thành niên gửi về cho Luật Hùng Bách – 0973.444.828  . Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Luật Hùng Bách qua hotline tư vấn 0973.444.828.

BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN MA TÚY LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn pháp luật hình sự mà Luật Hùng Bách cung cấp, quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo!

Việc mua bán trái phép chất ma túy, buôn bán, vận chuyển ma túy đã được BLHS ghi nhận và quy định khung hình phạt cụ thể tại Điều 250 và Điều 251 BLHS 2015.

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

g) Qua biên giới;

h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;

q) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

TỘI BUÔN BÁN MA TÚY CÓ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN KHÔNG?

Thế nào là người chưa thành niên?

Theo quy định của BLDS 2015. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. Theo quy định trên, người chưa thành niên được hiểu là người chưa phát triển đầy đủ về mặt thể chất và tinh thần của con người và được cụ thể hoá bằng giới hạn độ tuổi trong các văn bản pháp luật.

Luật tư sư vấn hình sự – 0973.444.828

Quy định của pháp luật về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Căn cứ Điều 12 BLHS 2015 có quy định:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”.

HÌNH PHẠT CHO NGƯỜI DƯỚI 14 TUỔI CÓ HÀNH VI TÀNG TRỮ VẬN CHUYỂN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Các điều luật viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

Người dưới 14 tuổi không bị xử lý hình sự.

Điều 90, Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể:

– Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự thì áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

– Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự thì áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Như vậy, pháp luật chưa quy định về biện pháp xử lý đối với trường hợp người dưới 12 tuổi phạm tội hoặc người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi phạm tội nghiêm trọng/ít nghiêm trọng. Theo đó, nếu 02 trường hợp trên xảy ra thì chỉ có thể thực hiện giáo dục, uốn nắn trẻ phạm tội tại gia đình để trẻ em có điều kiện tốt về thể chất lẫn tinh thần dần dần nhận ra, khắc phục những hành vi sai trái của mình.

HƯỚNG DẪN TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Cách tính thời hạn tù cho người dưới 18 tuổi theo quy định của BLHS

Căn cứ Điều 101 BLHS năm 2015 về thời hạn tù áp dụng với người dưới 18 tuổi. Tội mua bán trái phép chất ma túy:

“1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.”

Sẽ tùy theo độ tuổi và mức án phạt để có thể tính được thời hạn tù trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội mua bán sử dụng trái phép chất ma túy.

LUẬT SƯ TƯ VẤN, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Dịch vụ hỗ trợ:

 • Tư vấn các vấn đề chung về pháp luật hình sự;
 • Tư vấn luật hình sự về các quy định pháp luật về tội phạm;
 • Tư vấn luật hình sự về các giai đoạn của vụ án Hình Sự;
 • Tư vấn về cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt;
 • Tư vấn cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành xét xử đối với các vụ án hình sự;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

Phí dịch vụ:

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.

Liên hệ luật sư hình sự

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *