THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM BẢN ÁN LY HÔN


Gần đây, Luật Hùng Bách thường nhận được các câu hỏi liên quan đến thủ tục Giám đốc thẩm bán án ly hôn với các câu hỏi như: Giám đốc thẩm là gì? Ai có quyền yêu cầu giám đốc thẩm? Thủ tục giám đốc thẩm như thế nào? Căn cứ nào thì được giám đốc thẩm? Xuất phát từ việc vợ/chồng phát hiện có sai lầm nghiêm trọng của các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng không biết làm gì để bảo vệ quyền lợi của bản thân hoặc không hiểu rõ thủ tục giám đốc thẩm Luật Hùng Bách sẽ hướng dẫn bạn qua bài viết dưới đây. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn, bạn có thể liên hệ Luật sư Ly hôn theo Điện thoại/Zalo 0976.985.828– 0979.884.828.

Giám đốc thẩm ly hôn là gì?

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có một trong các căn cứ sau:

 • Kết luận trong bản án; quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền; lợi ích hợp pháp của đương sự;
 • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng; gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự; xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Ai có quyền giám đốc thẩm ly hôn?

Chủ thể có thẩm quyền giám đốc thẩm ly hôn

Theo quy định tại 327 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (sau đây gọi tắt là “BLTTDS 2015”) người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm là:

 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết. Trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
 • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm ly hôn

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu giám đốc thẩm

Luật sư tư vấn đơn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm bản án ly hôn

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án ly hôn phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;
 • Tên, địa chỉ của người đề nghị;
 • Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;
 • Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;
 • Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thủ tục giám đốc thẩm bản án ly hôn

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn. Năm 2019, tôi ly hôn đơn phương với vợ, theo bản án sơ thẩm, tôi được nuôi con chung; về tài sản và nợ chung tôi không có và không yêu cầu Tòa án giải quyết. Sau đó, vợ tôi có làm thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm. Tòa phúc thẩm tuyên giao con cho vợ tôi nuôi. Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vắng mặt tôi, với lý do: Tòa án đã tống đạt thông báo triệu tập phiên tòa phúc thẩm hợp lệ 02 lần, nhưng tôi đều vắng mặt không có lý do. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa giao con cho vợ tôi nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trên thực tế Tòa án cấp phúc thẩm không tống đạt thông báo xét xử; không giao bản án phúc thẩm. Khi có quyết định thi hành án tôi mới biết việc thay đổi giao con chung cho vợ nuôi dưỡng là vi phạm tố tụng; tôi không nhất trí việc cấp phúc thẩm giao con cho vợ tôi nuôi dưỡng; tôi đề nghị được nuôi con như bản án sơ thẩm đã quyết định.

Nay, tôi muốn làm đơn đề nghị giám đốc thẩm. Do không am hiểu pháp luật nên tôi không biết phải thực hiện thủ tục này như thế nào. Mong Luật sư tư vấn, giải đáp, xin cảm ơn Luật sư.

Bước 1. Đương sự nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án ly hôn.

Đương sự nộp đơn đề nghị tại tại Tòa án, Viện kiểm sát theo thủ tục giám đốc thẩm. Người dân nộp đơn bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính. Kèm theo đơn đề nghị, người đề nghị phải gửi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Bước 2. Tòa án, Viện kiểm sát tiếp nhận đơn đề nghị và ghi vào sổ nhận đơn.

Sau khi tiếp nhận đơn và ghi vào sổ nhận đơn, Tòa án, Viện kiểm sát cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án, Viện kiểm sát; hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Bước 3. Tòa án, Viện kiểm sát kiểm sát tra tính hợp lý, đầy đủ của đơn đề nghị.

Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định. Tòa án, Viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 01 tháng. Kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát, người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị. Tòa án, Viện kiểm sát nêu rõ lý do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn.

Bước 4. Giải quyết hồ sơ.

Bổ sung tài liệu, chứng cứ.

Trong quá trình giải quyết đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền yêu cầu người có đơn bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc tự mình kiểm tra, xác minh tài liệu, chứng cứ cần thiết.

Trường hợp hồ đơn đã đầy đủ, hợp lệ. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn; thông báo; kiến nghị hồ sơ vụ án; báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định. Trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự; cơ quan; tổ chức; cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

Phân công giải quyết.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn; thông báo; kiến nghị hồ sơ vụ án; báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định kháng nghị.

Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản. Trong văn bản nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.

Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm.

Để đảm bảo hiệu quả của việc xét lại bản án, quyết định. Nhà lập pháp đã ấn định thời hạn tối đa để mở phiên tòa xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm là 04 tháng. Kể từ ngày Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án. Đây là khoảng thời gian cần thiết để Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm có thể nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ vụ việc để tiến hành xét xử và ra quyết định.

Kết quả giải quyết.

Sau khi xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật, hội đồng giám đốc thẩm có thể ra một trong các quyết định sau:

 • Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa;
 • Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm;
 • Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án;
 • Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Chi phí yêu cầu giám đốc thẩm vụ án ly hôn

Theo quy định, án phí và lệ phí dân sự là khoản thu vào cho ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án mà đương sự phải nộp khi thực hiện quyền khởi kiện. Trong khi đó trình tự giám đốc thẩm chỉ tiến hành do sự chủ động quyết định kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao hay Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, do đó sẽ không mất tiền án phí.

Từ đó có thể thấy, viêc xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là nhằm sửa chữa những sai lầm, thiếu sót trong bản án, quyết định bị kháng nghị. Vì vậy, không thu án phí khi tòa án tiến hành xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Luật sư tư vấn về chi phí.

Câu hỏi: Chào Luật Hùng Bách, tôi có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn. Tôi hiện đang có dự định thực hiện thủ tục giám đốc thẩm vụ án ly hôn, tranh chấp tài sản với chồng. Được biết đương sự được quyền đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, Luật sư cho hỏi chi phí thuê luật sư soạn thảo đơn đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị hết bao nhiêu? Mình cảm ơn!

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới bộ phận Luật sư tư vấn của Luật Hùng Bách. Luật sư chúng tôi giải đáp như sau:

Đương sự, có quyền đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc yêu cầu này không tốn án phí, lệ phí. Tuy nhiên, để yêu cầu người có thẩm quyền kháng nghị bạn phải chuẩn bị đơn đề nghị theo mẫu trên;

 • Về án phí giám đốc thẩm là không có theo quy định của pháp luật
 • Về chi phí luật sư tư vấn, hỗ trợ soạn thảo văn bản này dao động chỉ từ 1.000.000 đồng. Tùy vào độ phức tập của vụ việc. Bạn có thể nêu thêm thông tin hoặc cụ thể về tài sản để được luật sư đưa ra mức phí cụ thể.

Trường hợp cầu luật sư tư vấn, hỗ trợ soạn thảo văn bản hoặc thủ tục thực hiện giám đốc thẩm, bạn gửi nội dung vụ việc vào địa chỉ email  sau đây: luathungbach.hcm@gmail.com hoặc Công ty Luật Hùng Bách theo Hotline 0976.985.828– 0979.884.828 (Zalo) để được giúp đỡ.

Dịch vụ Luật sư ly hôn 

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Luật Hùng Bách tự tin tư vấn, trực tiếp hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý về ly hôn, giành quyền nuôi con. Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình với các công việc như:

 • Hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn soạn thảo, thực hiện thủ tục giám đốc thẩm bản án ly hôn;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng;
 • Cung cấp mẫu đơn, hồ sơ ly hôn đơn phương, hồ sơ ly hôn thuận tình: Chỉ 150.000đ;
 • Hỗ trợ soạn hồ sơ ly hôn đơn phương, hồ sơ ly hôn thuận tình: Chỉ 500.000đ;
 • Tư vấn quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục ly hôn đơn phương; ly hôn thuận tình;
 • Cử Luật sư, chuyên viên pháp lý giải quyết ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình. Vợ chồng chỉ cần lên tòa 01 lần đối với ly hôn thuận tình; lên tòa từ 02 – 03 lần đối với trường hợp ly hôn đơn phương;
 • Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh; ly hôn thuận tình nhanh;
 • Cử luật sư tham gia giải quyết ly hôn giành quyền nuôi con; tranh chấp tài sản khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan.

Liên hệ luật sư hôn nhân gia đình 

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề Thủ tục giám đốc thẩm bản án ly hôn.”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi qua các cách sau:

Bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo một trong các phương thức sau:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *