THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU


Bạn muốn sản xuất rượu để kinh doanh nhưng không biết xin Giấy phép sản xuất rượu thế nào? Cần chuẩn bị hồ sơ gì? Trình tự, thủ tục xin Giấy phép ra sao? Hãy liên hệ ngay số điện thoại 0973.436.828Luật Hùng Bách để được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý. 

Giấy phép sản xuất rượu là gì? 

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định liên quan. Theo đó, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp; sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Giấy phép sản xuất rượu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho doanh nghiệp; hộ kinh doanh; tổ chức trước khi chính thức kinh doanh sản xuất rượu. Hoạt động sản xuất rượu bao gồm: Sản xuất rượu thủ công và sản xuất rượu công nghiệp.

 • Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc; thiết bị công nghiệp.
 • Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống; không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.

Điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu 

Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Điều kiện sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 • Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
 • Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
giấy phép sản xuất rượu
Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu – 0973.436.828Luật Hùng Bách

Nếu bạn không có thời gian tự mình thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu. Hãy liên hệ số điện thoại 0973.436.828Luật Hùng Bách để được tư vấn hỗ trợ. Luật Hùng Bách nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao);
 • Bản công bố sản phẩm rượu hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật (Bản sao);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP); Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP); Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000); Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS); Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC); Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) (Bản sao);
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc; giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản sao);
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất;
 • Bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật (Bản sao).

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh (Bản sao);
 • Bản công bố sản phẩm rượu hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật (Bản sao);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (Bản sao);
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất rượu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép như sau:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm nộp hồ sơ đến Sở Công Thương.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Xem xét, thẩm định và trả kết quả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giy phép sản xuất rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản yêu cầu bổ sung.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được tư vấn, bạn có thể liên hệ trực tiếp Luật Hùng Bách qua số 0973.436.828 để được tư vấn và hỗ trợ chính xác nhất.

Dịch vụ xin cấp giấy phép sản xuất rượu tại Luật Hùng Bách

Khi có nhu cầu xin cấp Giấy phép sản xuất rượu, bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách qua số điện thoại 0973.436.828 để được hướng dẫn, tư vấn chi tiết nhất. Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép trọn gói với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng và đúng quy định pháp luật. Cụ thể, nội dung công việc Luật Hùng Bách sẽ tư vấn hỗ trợ như sau:

 • Tư vấn điều kiện xin cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phép bán buôn rượu;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phép bán buôn rượu;
 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phép bán buôn rượu theo đúng quy định;
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;
 • Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Liên hệ Luật sư doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *