CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Vậy tranh chấp đất đai nào được giải quyết theo thủ tục hành chính? Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính được thực hiện thế nào? Hãy liên hệ trực tiếp số Điện thoại/Zalo: 0979.964.828  – Luật Hùng Bách để được Luật sư chuyên môn tư vấn và giải đáp.

Tranh chấp đất đai được giải quyết theo thủ tục hành chính trong trường hợp nào?

Quyết định hành chính về đất đai là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước về quản lý đất đai ban hành hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành. Theo đó, quyết định về việc quản lý đất đai bao gồm:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; tr­ưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Quyết định bồi th­ường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư­;
 • Quyết định cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất;
 • Quyết định xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Quyết định hành chính về quản lý đất đai thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

 • Quyết định hành chính được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành trong khi giải quyết; xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai.
 • Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại và có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính đã được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành trong khi giải quyết; xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai.
Quy trình giải quyết đất đai tại toà án
Liên hệ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai qua số – 0979.964.828

Liên hệ Luật sư Hồ Chí Minh – Luật Hùng Bách theo số Điện thoại/Zalo: 0979.964.828  để được tư vấn Luật Đất Đai Miễn phí.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

Căn cứ khoản 1 Điều 30; Điều 31; Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015, thẩm quyền của Tòa án được quy định như sau:

Tòa án nhân dân cấp huyện: 

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó; trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh:

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015 và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015, thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính; hành vi hành chính là 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính đó.

Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước; người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước; người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Khi khởi kiện vụ án hành chính, người khởi kiện phải thực hiện việc khởi kiện trong thời hạn mà pháp luật quy định, tức là phải bảo đảm thời hiệu khởi kiện. Trong trường hợp quá thời hiệu khởi kiện, người khởi kiện cần xem xét có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hay không? Để hiểu rõ thế nào là sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan trong từng trường hợp cụ thể, bạn có thể liên hệ số Điện thoại/Zalo: 0979.964.828 – Luật Hùng Bách để được Luật sư tư vấn và giải đáp.

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện đầy đủ nội dung theo Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2015;
 • Quyết định hành chính về đất đai (Bản sao);
 • Đơn khiếu nại hành chính về đất đai (Nếu có);
 • Quyết định, thông báo, kết luận về giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (Nếu có);
 • Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (Nếu có);
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người khởi kiện (Bản sao chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu (Bản sao chứng thực).
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Xem thêm: Quy định về chứng cứ trong tranh chấp đất đai

Bước 2: Gửi hồ sơ khởi kiện

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án.
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính.
 • Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 3: Tòa án xem xét đơn khởi kiện

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết để nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí. Người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án.

Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người khởi kiện nhận được thông báo của Tòa á

Liên hệ Luật Hùng Bách theo số Điện thoại/Zalo: 0979.964.828 để được tư vấn hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện.

Bước 4: Tòa án ra thông báo thụ lý vụ án

Thẩm phán thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì ngày thụ lý vụ án là ngày Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết việc thụ lý.

Bước 5: Chuẩn bị xét xử

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không tiến hành đối thoại được.

 • Trường hợp người khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của người khởi kiện.
 • Trường hợp người bị kiện cam kết sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ quyết định bị khởi kiện hoặc; chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện và người khởi kiện cam kết rút đơn khởi kiện thì Tòa án lập biên bản về việc cam kết của đương sự. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, nếu các đương sự không có ý kiến phản đối thì Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ việc giải quyết vụ án. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
 • Trường hợp người khởi kiện vẫn giữ yêu cầu khởi kiện, người bị kiện giữ nguyên quyết định, hành vi bị khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vẫn giữ nguyên yêu cầu thì Thẩm phán tiến hành các thủ tục để mở phiên tòa xét xử vụ án.

Bước 6: Tòa án mở phiên tòa xét xử Sơ thẩm vụ án

Sau khi có Bản án sơ thẩm, đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày tuyên án.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Cách giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần được tư vấn các vấn đề về đất đai, bạn có thể truy cập Luật sư đất đai hoặc liên hệ trực tiếp qua số Điện thoại/Zalo: 0979.964.828  để được Luật sư tư vấn và hỗ trợ.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính 

Luật Hùng Bách là đơn vị cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn đất đai uy tín, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Với đội ngũ Luật sư chuyên về đât đai giỏi, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn cho khách hàng các vướng mắc liên quan đến pháp luật đất đai như:

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính;
 • Tư vấn căn cứ khởi kiện tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính;
 • Tư vấn thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính;
 • Tư vấn thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện; hồ sơ sơ khởi kiện;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thu thập tài liệu chứng cần thiết;
 • Nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Nếu bạn có thắc mắc về Tranh chấp đất đai; bạn có thể tham khảo thêm bài viết Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai hoặc liên hệ trực tiếp số Điện thoại/Zalo: 0979.964.828  để được Luật sư tư vấn hỗ trợ.

Phí dịch vụ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.
 • Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý như đơn đề nghị; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;…
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cử Luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý tại Toà án; Tham gia bào chữa tại Toà án;
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan khác.

Phí dịch vụ tư vấn; thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy vào từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số Điện thoại/Zalo: 0979.964.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ Luật sư Đất đai – Luật Hùng Bách

Nếu bạn cần tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, bạn có thể liên hệ đến Luật Hùng Bách làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (2 bình chọn)

One thought on “CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1. Pingback: CĂN CỨ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI - LUẬT HÙNG BÁCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *