Dịch vụ thành lập doanh nghiệp – Trọn gói chỉ từ 399k


Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, giá rẻ, trọn gói chỉ từ 399k. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được tư vấn cụ thể và nhận báo giá. 

Các loại hình doanh nghiệp

Theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, bao gồm: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 2. Công ty cổ phần;
 3. Công ty hợp danh;
 4. Doanh nghiệp tư nhân.

Tuỳ vào nhu cầu kinh doanh, các cá nhân, tổ chức sẽ lựa chọn loại hình công ty phù hợp để hoạt động. Nếu bạn cần tư vấn loại hình doanh nghiệp phù hợp, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Đối với công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 4. Văn bản uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 5. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân được uỷ quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thành lập công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp:0973.436.828. để được tư vấn cụ thể.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Văn bản uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý chủ sở hữu công ty là cá nhân, tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân được uỷ quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 4. Văn bản uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 5. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là cá nhân, tổ chức.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên công ty là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.
Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Trọn Gói Chỉ Từ 499k
Trường hợp bạn cần hỗ trợ thành lập công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được tư vấn cụ thể.

Đối với công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Văn bản uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 5. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là cá nhân, tổ chức.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trường hợp thành viên công ty là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân được uỷ quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.
Trường hợp bạn cần hỗ trợ thành lập công ty hợp danh, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp:0973.436.828. để được tư vấn cụ thể.

Đối với doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân cần các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Văn bản uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 3. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
 4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được uỷ quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thành lập doanh nghiệp tư nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp:0973.436.828. để được tư vấn cụ thể.

XEM THÊM: LUẬT SƯ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Phương thức nộp hồ sơ thành lập công ty

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền thực hiện có thể nộp hồ sơ thông qua các phương thức sau:

 • Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Hiện nay, để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại, bạn có thể nộp hồ sơ thông qua cổng thông tin điện tử đối với tất cả tỉnh thành mà không cần phải đến trực tiếp.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 • Trường hợp đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính:
– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh.
– Nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:
– Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
– Thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy biên nhận hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

XEM THÊM: THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ hỗ trợ thực hiện thành lập doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Với nhiều năm kinh nghiệm, Luật Hùng Bách sẽ hỗ trợ quý khách thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín và hiệu quả. Dịch vụ Luật Hùng Bách hỗ trợ thực hiện bao gồm các công việc dưới đây:
 • Tư vấn về hồ sơ cần chuẩn bị, thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng.
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư theo từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể hay theo quốc tịch của nhà đầu tư;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ. Cung cấp các mẫu đơn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp chính xác, đầy đủ.
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước.
 • Thực hiện nộp, nhận, sửa đổi, bổ sung hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.

Chi phí thực hiện sẽ dựa vào tuỳ từng hồ sơ công ty. Tuy nhiên, chi phí hỗ trợ phát sinh chỉ từ 399.000 đồng. Thời gian thực hiện tùy vào hồ sơ doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh: sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ.

y liên hệ theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp cụ thể.

Liên hệ hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách về “Dịch vụ thành lập doanh nghiệp – trọn gói chỉ từ 399k”. Nếu bạn cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hoặc Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách theo một trong các phương thức sau:

Trân trọng./.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *