DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU


Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh rượu phải đáp ứng các điều kiện nhất định và được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép. Vậy điều kiện kinh doanh rượu là gì? Trình tự thủ tục xin cấp phép thế nào? Cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây. Bạn muốn kinh doanh rượu nhưng không biết xin giấy Phép thế nào? Hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại 0973.436.828Luật Hùng Bách để được Luật sư chuyên môn tư vấn và hỗ trợ.

Đối tượng xin cấp giấy phép kinh doanh rượu  

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định:

“Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ; thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất”.

Theo đó, Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ và thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. Thương nhân kinh doanh rượu như phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép. Giấy phép kinh doanh rượu bao gồm:

 • Giấy phép phân phối rượu.
 • Giấy phép bán buôn rượu.
 • Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Giấy phép bán lẻ rượu.

Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Điều kiện kinh doanh rượu 

Điều kiện phân phối rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu; thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

Điều kiện bán buôn rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu; thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được tư vấn về hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép phân phối, bán buôn rượu. Hãy liên hệ số điện thoại 0973.436.828Luật Hùng Bách để được tư vấn hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP);
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Bản sao);
 3. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:
 • Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu (Bản sao);
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu (Bản sao).
 1. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu; thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu (Bản sao);
 • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP);
 2. Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Bản sao);
 3. Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:
 • Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu (Bản sao);
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu (Bản sao).
 1. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác (Bản sao);
 • Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu (Bản sao).

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép như sau:

 • Tổ chức, cá nhân phân phối rượu nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương.
 • Tổ chức, cá nhân bán buôn rượu nộp hồ sơ đến Sở Công Thương.

Bước 3: Xem xét, thẩm định và trả kết quả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phép bán buôn rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về thủ tục xin cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phén bán buôn rượu. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được tư vấn, bạn có thể liên hệ trực tiếp Luật Hùng Bách qua số 0973.436.828 để được tư vấn và hỗ trợ chính xác nhất.

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu tại Luật Hùng Bách

Khi có nhu cầu xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu, bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách qua số điện thoại 0973.436.828. Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép trọn gói với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng và đúng quy định pháp luật. Cụ thể, nội dung công việc Luật Hùng Bách sẽ tư vấn hỗ trợ như sau:

 • Tư vấn điều kiện xin cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phép bán buôn rượu; Giấy phép bán lẻ rượu;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phép bán buôn rượu; Giấy phép bán lẻ rượu;
 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép phân phối rượu; Giấy phép bán buôn rượu; Giấy phép bán lẻ rượu theo đúng quy định;
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;
 • Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Liên hệ Luật sư doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (13 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *