GIẤY PHÉP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC NƯỚC NGOÀI


Bạn thành lập Doanh nghiệp và có nhu cầu đưa người lao động làm việc ở nước ngoài nhưng chưa nắm rõ quy định pháp luật trong lĩnh vực này? Điều kiện doanh nghiệp được cung cấp phép là gì? Nếu hồ sơ xin cấp phép cần chuẩn bị gì? Quy trình thực hiện ra sao? Hãy liên hệ ngay số 0973.436.828 hoặc truy cập Luật Hùng Bách để được Luật sư chuyên môn tư vấn, hỗ trợ pháp luật miễn phí.

Quy định về doanh nghiệp đưa người lao động làm việc nước ngoài

Theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng quy định:

Thứ nhất, hoạt động dịch vụ đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài là ngành; nghề kinh doanh có điều kiện.

Thứ hai, doanh nghiệp phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ là 5.000.000.000 đồng; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ ba, doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Cuối cùng, doanh nghiệp dịch vụ là công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên; cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

thủ tục xin giấy phép đưa lao động ra nước ngoài làm việc
Tư vấn xin Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 0973.436.828

Nếu bạn không có thời gian tự mình thực hiện các thủ tục xin Giấy phép; Luật Hùng Bách sẽ tư vấn; Nhận đại diện theo uỷ quyền để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động

Thứ nhất, nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đề án phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động; được thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP.

Thứ hai, bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

Bộ máy bao gồm:

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm bộ phận đào tạo và bộ phận quản lý học viên;

Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước; tuyển chọn lao động; quản lý lao động làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ lao động về nước, tài chính;

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động.

Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp dịch vụ; được doanh nghiệp dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu sau:

 • Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm;
 • Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên; có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.

Doanh nghiệp dịch vụ lần đầu được cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 90 ngày; kể từ ngày được cấp Giấy phép.

Thứ ba, quy định điều kiện sau nhân viên nghiệp vụ 

 • Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp dịch vụ;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành bản án hình sự của toà án; không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc;
 • Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên;
 • Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước; tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật; kinh tế/quản trị kinh doanh; ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện:

 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên; có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án; không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc công việc;

Thứ tư, ký quỹ

Doanh nghiệp dịch vụ đáp ứng yêu cầu nêu trên và thực hiện ký quỹ 1.000.000.000 đồng (một tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về Đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Tại đây

Xin cấp giấy phép đưa người lao động làm việc nước ngoài

Hồ sơ cấp giấy phép

Hồ sơ cấp Giấy phép gồm văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này) và các giấy tờ sau:

 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.
 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn
 • 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ.
 • 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu; hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.
 • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ
 • 01 bản sao Điều lệ Công ty.

Nếu bạn không có thời gian thực hiện thủ tục? Hãy liên hệ ngay số 0973.436.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn, hỗ trợ thực hiện.

Hồ sơ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ

 • 01 bản sao bằng cấp chuyên môn.
 • 01 bản chính Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.
 • 01 bản sao Hợp đồng lao động (nếu có).
 • 01 bản sao tài liệu thể hiện kinh nghiệm làm việc trước đây đối với người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Nghị định 38/2020/NĐ-CP (Quyết định bổ nhiệm; Hợp đồng lao động; Giấy xác nhận kinh nghiệm).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Luật sư Doanh nghiệp – Luật Hùng Bách tại đây.

Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định

Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 01 năm trở lên

Báo cáo tài chính năm trước liền kề và báo cáo tài chính từ đầu năm đến cuối quý trước thời điểm đề nghị cấp giấy phép đã được kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới 01 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu

Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 01 tháng hoặc hồ sơ góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy  định pháp luật  doanh nghiệp kèm theo chứng từ chứng minh vốn góp và xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số dư tài khoản tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (trường hợp vốn góp bằng tiền); chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày; tính từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài kèm tài liệu chứng minh về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (trường hợp vốn góp bằng tài sản).

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

Nếu bạn có thắc mắc quy định pháp luật hãy liên hệ ngay số 0973.436.828 hoặc truy cập Luật Hùng Bách để được Luật sư chuyên môn tư vấn, hỗ trợ pháp luật miễn phí.

Phí dịch vụ Luật sư tư vấn

Trong bài viết này, Luật Hùng Bách cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.
 • Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý; Chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng như đơn đề nghị, giấy uỷ quyền; Quyết định bổ nhiệm,..
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu;
 • Tư vấn; Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hợp đồng lao động,…
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan khác.

Phí dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy vào từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 0973.436.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về xin Giấy phép cho lao đông nước ngoài tại đây.

Liên hệ Luật sư doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

Nếu bạn có nhu cầu thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh hãy tham khảo thêm thông tin Tại đây.

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm Tại đây.

5/5 - (2 bình chọn)

3 thoughts on “GIẤY PHÉP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC NƯỚC NGOÀI

 1. Pingback: XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - LUẬT HÙNG BÁCH

 2. Pingback: THỦ TỤC XIN CẤP VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM - LUẬT HÙNG BÁCH

 3. Pingback: NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỞ TÀI KHOẢN TẠI VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *