NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỞ TÀI KHOẢN TẠI VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?


“Tôi có một bạn ở Mỹ sang Việt Nam, người này hiện sống ở Việt Nam và muốn mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam. Vậy xin hỏi bạn ấy có mở được tài khoản ở Việt Nam không? Nếu mở được thì cần những điều kiện gì? Hồ sơ chuẩn bị như thế nào?” Nếu có những thắc mắc liên quan đến người nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam như thế nào? Hãy liên hệ số 0976.985.828 hoặc truy cập Luật Hùng Bách để được Luật sư chuyên môn tư vấn, hỗ trợ pháp luật miễn phí.

Người nước ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam có được không?

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định đối tượng được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

 • Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Người chưa đủ 15 tuổi; người hạn chế năng lực hành vi dân sự; người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;
 • Người có khó khăn trong nhận thức; làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.
 • Tổ chức được thành lập; hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân; doanh nghiệp tư nhân; hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Người nước ngoài mở tài khoản ở việt nam có được không?
Tư vấn quy định pháp luật về Người nước ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam – 0976.985.828

Theo đó, cá nhân muốn mở tài khoản pháp luật chỉ giới hạn về độ tuổi để thực hiện hành vi mà không giới hạn về chủ thể đó mang quốc tịch gì. Vì vậy, người nước ngoài có thể mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng Việt Nam; hoặc các ngân hàng nước ngoài; chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy tờ cần thiết để mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

Tuỳ thuộc vào từng ngân hàng thì sẽ yêu cầu cụ thể những giấy tờ khác nhau. Tuy nhiên, pháp luật quy định đối với tài khoản thanh toán của cá nhân; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán; tuy nhiên phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:

Thứ nhất, Giấy đề nghị mở tài khoản Ngân hàng

Giấy đề nghị mở tài khoản cần lập theo mẫu của ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định như sau:

Đối với cá nhân là người nước ngoài: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp; thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài, nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú; mã số thuế (nếu có);

Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật; ngoài thông tin của chủ tài khoản thì giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của khách hàng phải có thêm thông tin về người đại diện theo pháp luật của khách hàng mở tài khoản, cụ thể:

 • Nếu người đại diện theo pháp luật của khách hàng là cá nhân, thông tin về người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định;
 • Nếu người đại diện theo pháp luật của khách hàng là tổ chức; thông tin gồm: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax (nếu có); lĩnh vực hoạt động; kinh doanh chính và người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.

Thứ hai, các giấy tờ tùy thân

Bao gồm thị thực nhập cảnh còn thời hạn; hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh.

Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ; người đại diện theo pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu trên; hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm:

 • Trường hợp người đại diện theo pháp luật là cá nhân: giấy tờ tuỳ thân của người đại diện theo pháp luật của cá nhân và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán;
 • Trường hợp người đại diện theo pháp luật là pháp nhân: Quyết định thành lập; giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của pháp nhân đó đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán; giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó.

Nếu bạn không có thời gian thực hiện thủ tục mở tài khoản; Chưa nắm bắt rõ quy định pháp luật thì Luật Hùng Bách sẽ tư vấn; hỗ trợ, nhận uỷ quyền giúp bạn thực hiện tại ngân hàng.

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về xin Giấy phép cho lao đông nước ngoài tại đây.

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng lập một (01) bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên.

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.

Nếu bạn có thắc mắc quy định pháp luật hãy liên hệ ngay số 0976.985.828 hoặc truy cập Luật Hùng Bách để được Luật sư chuyên môn tư vấn, hỗ trợ pháp luật miễn phí.

Bước 2. Xử lý hồ sơ yêu cầu

Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng, ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản và xử lý:

Nếu các giấy tờ tại hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp; hợp lệ và các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản hoàn toàn khớp đúng với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng

Nếu các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán chưa đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hoặc các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản chưa khớp đúng với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông báo cho khách hàng để hoàn thiện hồ sơ;

Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết.

Với đội ngũ nhân viên am hiểu pháp luật về ngân hàng Luật Hùng Bách  sẽ tư vấn; hỗ trợ, nhận uỷ quyền giúp bạn thực hiện tại ngân hàng.

Bước 3. Ngân hàng mở tài khoản

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng; chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau: ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng (đối với trường hợp mở tài khoản thông qua người đại diện theo pháp luật) để giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán; trừ trường hợp quy định như mở bằng phương thức điện tử.

Trường hợp khách hàng là cá nhân ở nước ngoài, ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mở tài khoản không gặp mặt trực tiếp khách hàng nhưng phải thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua ngân hàng đại lý; hoặc bên trung gian và phải đảm bảo xác minh chính xác về khách hàng mở tài khoản và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc nhận biết; xác minh khách hàng mở tài khoản thanh toán tại đơn vị mình. Việc lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Nếu bạn không có thời gian tự mình thực hiện các thủ tục; Luật Hùng Bách sẽ tư vấn; Nhận đại diện theo uỷ quyền để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản tại Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, Việc góp vốn đầu tư bằng tiền Đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài tại Vệt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bằng Đồng Việt Nam được mở tại Ngân hàng ở Việt Nam.

*Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định sau:

 • Phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;
 • Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

* Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Doanh nghiệp quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN phải thực hiện đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở; nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú có sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp này thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong các trường hợp sau:

 • Sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp này xuống dưới 51%;
 • Sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Với đội ngũ luật tư đầu tư nhiều kinh nghiệm, Luật Hùng Bách  sẽ hỗ trợ tìm hiểu quy định trường hợp của bạn phải mở loại tài khoản gì? Nhận uỷ quyền liên hệ các ngân hàng để thực hiện thủ tục đăng kí tài khoản; Chuận bị hồ sơ pháp lý theo yêu cầu thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Phí dịch vụ Luật sư tư vấn – Mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

Trong bài viết này, Luật Hùng Bách cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.
 • Tư vấn những vướng mắc của khách hàng về các quy định của pháp luật về giao dịch ngân hàng cho người nước ngoài;
 • Tư vấn các điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp thị thực nhập cảnh tại Việt Nam;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết để mở tài khoản ngân hàng cho người lao động nước ngoài;
 • Chuẩn bị hồ sơ pháp lý khi ngân hàng yêu cầu để mở tài khoản cho khách hàng;
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn; Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hợp đồng lao động,…
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan khác.

Phí dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy vào từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 0976.985.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết Xin cấp giấy phép đưa người lao động làm việc nước ngoài.

Liên hệ Luật sư Tư Vấn – Luật Hùng Bách

Nếu bạn cần tư vấn, bạn có thể liên hệ đến Luật Hùng Bách  làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Mời bạn đọc tham khảo thêm thông tin về xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm Tại đây.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Luật sư Doanh nghiệp – Luật Hùng Bách tại đây.

Trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *