GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI


Giấy phép xây dựng là điều kiện bắt buộc khi doanh nghiệp nước ngoài thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Doanh nghiệp nước ngoài có thể tham gia với danh nghĩa là nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ. Tuy nhiên, trên thực tế nhà thầu nước ngoài rất khó để nắm rõ quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện thủ tục xin giấy phép cho mình. Nếu bạn là nhà thầu nước ngoài muốn xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam nhưng không biết thủ tục thế nào? Cần chuẩn bị hồ sơ gì? Xin cấp Giấy phép tại đâu? Bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách thông qua số điện thoại 0973.436.828 để được Luật sư tư vấn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý.

Giấy phép hoạt động xây dựng là gì? 

Khoản 10 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định:

“Giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Theo đó, nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.

Điều kiện nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng  

Khoản 38 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc; được chọn thầu của Chủ đầu tư.
 • Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 • Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc; sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung; khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
 • Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà thầu nước ngoài là tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Theo mẫu);
 • Văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp (Bản sao hoặc tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).
 • Giấy phép thành lập/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chứng chỉ hành nghề (nếu có) (Bản sao hoặc tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).
 • Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan; báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần nhất (Nếu có) (Tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).
 • Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc; hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam, trong đó xác định rõ phần việc mà nhà thầu Việt Nam thực hiện (Bản sao hoặc tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).
 • Trường hợp chưa xác định được thầu phụ, khi đề nghị cấp giấy phép phải có hợp đồng với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư và; bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu phụ Việt Nam.
 • Giấy ủy quyền đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (Theo mẫu).
 • Quyết định đầu tư dự án hoặc; giấy chứng nhận đầu tư hoặc; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (Tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).

Nhà thầu nước ngoài là cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định (Theo mẫu);
 • Văn bản kết quả đấu thầu hoặc; quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp (Bản sao hoặc tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).
 • Giấy phép hoạt động hoặc; chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc; nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp và hộ chiếu cá nhân (Bản sao hoặc tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).
 • Quyết định đầu tư dự án hoặc; giấy chứng nhận đầu tư hoặc; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (Tệp chứa văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc pdf).

Lưu ý:

 • Đơn đề nghị phải được lập bằng tiếng Việt;
 • Giấy phép thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu là pháp nhân nước ngoài; Chứng chỉ hành nghề của nhà thầu là cá nhân nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài khác phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng, chứng thực;
 • Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phát sinh trong cùng một năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm các tài liệu về giấy phép thành lập; chứng chỉ hành nghề; biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu.
 • Trường hợp khi dự thầu hoặc; chọn thầu chưa xác định được thầu phụ, khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải có hợp đồng với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư và bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu phụ Việt Nam.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử (nếu có) đến Cơ quan cấp phép sau:

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng (Cục hoạt động xây dựng) cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Nếu bạn không có thời gian để tự mình thực hiện thủ tục, bạn có thể liên hệ số 0973.436.828. Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ tư vấn và nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cơ quan cấp giấy phép sẽ xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan cấp phép thông báo cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Cơ quan cấp phép sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết.

Bước 4: Lập Văn phòng Điều hành

Sau khi được cấp Giấp phép, Nhà thầu nước ngoài cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Lập Văn phòng Điều hành tại nơi có dự án; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của Văn phòng Điều hành.
 • Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng công trình nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng Điều hành tại nơi đăng ký trụ sở của Chủ dự án.
 • Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng Điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để thực hiện công việc.
 • Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng Điều hành, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc; qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng nơi lập văn phòng Điều hành; Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và các Cơ quan có liên quan. Trường hợp thay đổi các thông tin của Văn phòng Điều hành, nhà thầu nước ngoài phải thông báo cho các Cơ quan này biết (khoản 1 Điều 9 Thông tư 14/2016/TT-BXD).

Mức xử phạt nhà thầu nước ngoài không có giấy phép hoạt động xây dựng

Căn cứ khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, trường hợp tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Thủ tuc xin cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam

Dịch vụ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Các nhà thầu nước ngoài có nhu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, xin vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách qua số điện thoại 0973.436.828. Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài nhanh chóng, an toàn và đúng quy định pháp luật. Cụ thể, Luật Hùng Bách sẽ tư vấn những nội dung sau:

 • Tư vấn điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục thực hiện xin cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài đúng quy định;
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;
 • Nhận và giao kết quả hồ sơ đến khách hàng;
 • Đăng ký và xin cấp con dấu Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu Việt Nam;
 • Hỗ trợ khách hàng làm Mã số thuế nhà thầu hoặc liên danh thầu;
 • Hỗ trợ khách hàng làm con dấu;
 • Soạn thảo và gửi thông báo mở Văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu nước ngoài tới các Cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng mở tài khoản ngân hàng.

Phí dịch vụ Luật sư tư vấn 

Trong bài viết này, Luật Hùng Bách cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.
 • Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý; Chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng đăng ký.
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn; Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan khác.

Phí dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy vào từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 0973.436.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ Luật sư doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Nếu bạn cần tư vấn, bạn có thể liên hệ đến Luật Hùng Bách bằng một trong các cách sau:

Trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *