MẪU ĐƠN VÀ CÁCH VIẾT ĐƠN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN MỚI NHẤT


Giành lại quyền nuôi con sau ly hôn là vấn đề xảy ra nhiều tranh chấp hiện nay. Khi người trực tiếp nuôi dưỡng không còn đủ điều kiện để nuôi con thì người không trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Để thay đổi quyền nuôi con, người yêu cầu cần chuẩn bị đơn và những hồ sơ cần thiết để nộp cho Tòa án. Vậy đơn giành quyền nuôi con sau ly hôn sẽ được viết như thế nào? Thủ tục giành lại quyền nuôi con sau ly hôn được thực hiện ra sao? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây, hoặc liên hệ số 0979.884.828 để được tư vấn.

Quy định về thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn

Căn cứ để thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn là gì?

Khoản 2 điều 84 Luật Hôn nhân gia đình 2014, quy định về việc thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn như sau:

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Như vậy, để thay đổi quyền nuôi con, cha/mẹ cần thỏa mãn một trong hai căn cứ nêu trên. Việc thực hiện thay đổi quyền nuôi con phải xuất phát từ việc đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con. Bên cạnh đó, khoản 2, điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định, khi con trên 7 tuổi thì cha/mẹ phải xem xét đến nguyện vọng của con. Nhiều trường hợp cha/mẹ muốn thay đổi quyền nuôi con nhưng không thỏa mãn được các căn cứ nêu trên dẫn đến gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Nếu bạn gặp phải trường hợp nêu trên hoặc cần tư vấn về thủ tục thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn, hãy liên hệ đến số 0979.884.828 để được tư vấn.

Ai có quyền yêu cầu thay đổi quyền nuôi con?

Theo khoản 5 điều 84 Luật Hôn nhân gia đình 2014, quy định về người có quyền yêu cầu thay đổi quyền nuôi con như sau:

Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Theo quy định trên, sau khi đã có căn cứ về việc yêu cầu thay đổi quyền nuôi con thì những người sau đây có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết thay đổi quyền nuôi con:

 • Người thân thích;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
 • Hội liên hiệp phụ nữ.

Xem thêm: MUỐN THAY ĐỔI QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN CẦN LÀM GÌ?

Mẫu đơn giành quyền nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn giành quyền nuôi con sau ly hôn sẽ sử dụng theo mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự (Mẫu số 23 -DS). Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

MẪU ĐƠN VÀ CÁCH VIẾT ĐƠN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU KY HÔN MỚI NHẤT
Mẫu đơn giành quyền nuôi con sau ly hôn

Hướng dẫn cách viết đơn giành quyền nuôi con sau ly hôn

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào và địa chỉ của Toà án đó.

(2) Ghi đầy đủ thông tin của người khởi kiện (người không trực tiếp nuôi dưỡng con).

(3) Ghi đầy đủ thông tin của người bị kiện (người đang trực tiếp nuôi dưỡng con).

(4) Ghi đầy đủ thông tin của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong trường hợp này ghi thông tin của con chung và người có liên quan (nếu có).

(5) Nêu tóm tắt những lý do, nguyên nhân, căn cứ yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Đồng thời, nêu rõ từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(6) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào. Tài liệu này là bản sao hay bản chính và phải đánh số thứ tự.

(7) Người khởi kiện ký và ghi đầy đủ họ tên của mình.

Trường hợp bạn cần cung cấp mẫu đơn hoặc thực hiện thủ tục giành lại quyền nuôi con sau ly hôn, vui lòng liên hệ 0979.884.828 để được hỗ trợ.

Mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con

Mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn sẽ sử dụng theo mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số 01 -VDS). Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

MẪU ĐƠN VÀ CÁCH VIẾT ĐƠN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN
Mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Hướng dẫn cách viết đơn xin thay đổi quyền nuôi con

(1)(3) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi Tòa án nhân dân cấp tỉnh đó.

(2)  Ghi rõ thông tin cha và mẹ là người yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.

(4)(5) Nêu tóm tắt những lý do, nguyên nhân, căn cứ yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Đồng thời, nêu rõ từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(6) Ghi đầy đủ thông tin của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong trường hợp này ghi thông tin của con chung và người có liên quan (nếu có).

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn yêu cầu gồm có những tài liệu nào. Tài liệu này là bản sao hay bản chính và phải đánh số thứ tự.

(9) Cha, mẹ cùng ký và ghi rõ họ tên vào đơn yêu cầu.

Trường hợp bạn cần cung cấp mẫu đơn hoặc thực hiện thủ tục xin thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn, vui lòng liên hệ 0979.884.828 để được hỗ trợ

Nộp đơn thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn ở đâu

Trường hợp cha, mẹ cùng yêu cầu thay đồi quyền nuôi con

Theo quy định tại Điều 29, Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện. Trường hợp có đương sự ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện ở nước ngoài thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Tại điểm i khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, “Tòa án nơi một trong các bên thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”. Như vậy, trong trường hợp cùng nhau thỏa thuận thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn thì cha mẹ có thể thỏa thuận đến Tòa án nơi có thẩm quyền nơi cư trú của cha hoặc của mẹ để thực hiện thủ tục.

Trường hợp cha/mẹ giành lại quyền nuôi con sau ly hôn

Theo quy định tại Điều 28, Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện. Trường hợp có đương sự ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện ở nước ngoài thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về hôn nhân và gia đình. Do đó, trong trường hợp giành lại quyền nuôi con khi ly hôn, Tòa án nơi có thẩm quyền giải quyết sẽ là nơi bị đơn cư trú, làm việc.

Xem thêm: CÁCH GIÀNH QUYỀN NUÔI CON KHI VỢ/CHỒNG TÁI HÔN

Thủ tục thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn

Trường hợp cha mẹ cùng thỏa thuận thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Hồ sơ yêu cầu thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Để thực hiện thủ tục thay đổi quyền nuôi con, cha mẹ cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

 • Đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con;
 • CMND/CMND/Hộ chiếu của cha, mẹ (Bản sao chứng thực);
 • Giấy tờ về nơi cư trú của cha, mẹ (Bản sao chứng thực);
 • Bản án/quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật;
 • Khai sinh con (Bản sao).

Thủ tục yêu cầu thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Khi thực hiện thủ tục thay đổi quyền nuôi con, cha mẹ cần thực hiện theo những trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Người yêu cầu cần chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ nêu trên để được Tòa án thụ lý. Khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, người yêu cầu nộp theo các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Nộp qua đường bưu điện.
 • Nộp trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Ủy quyền cho Luật Hùng Bách0979.884.828 (Zalo) thực hiện thủ tục xin thay đổi quyền nuôi con. Khi ủy quyền, bạn sẽ được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục tại Tòa nhằm hạn chế số lần đến Tòa của bạn.

Bước 2. Tòa án thụ lý hồ sơ và giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tòa án xem xét về thẩm quyền và tính hợp lệ của hồ sơ xin thay đổi quyền nuôi con. Nếu như hồ sơ hợp lệ, Tòa án ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí/ lệ phí cho người yêu cầu. Người yêu cầu hoàn thành việc đóng phí và nộp lại biên lai cho Tòa án. Vụ việc yêu cầu thay đổi quyền nuôi con được Tòa án thụ lý từ thời điểm người yêu cầu nộp biên lai cho Tòa án.

Bước 3: Tòa án mở phiên họp giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con

Sau khi thụ lý, Tòa án sẽ tiến hành xác minh, thu thập những tài liệu chứng cứ cần thiết. Tòa án sẽ tiến hành mở phiên hợp hòa giải để giải quyết vụ việc. Nếu như tại phiên hòa giải, cha/mẹ vẫn thống nhất và giữ nguyên quan điểm về việc thay đổi quyền nuôi con, Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải thành. Trong thời hạn 07 ngày làm việc Tòa án sẽ ra quyết định công nhận thỏa thuận thay đổi quyền nuôi con nếu các bên không thay đổi ý kiến. Quyết định công nhận thay đổi quyền nuôi con sẽ có hiệu lực ngay khi ban hành. Khi đó, cha/mẹ không thể kháng cáo quyết định này đến Tòa án.

Ngược lại, nếu cha/mẹ không thống nhất các quan điểm tại phiên hòa giải, Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải không thành. Vụ việc xin thay đổi quyền nuôi bị đình chỉ giải quyết và sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thủ tục khởi kiện giành lại quyền nuôi con sau ly hôn.

Trường hợp cha/mẹ giành lại quyền nuôi con sau ly hôn

Hồ sơ giành lại quyền nuôi con sau ly hôn

Khi có tranh chấp về quyền nuôi con sau ly hôn, người khởi kiện yêu cầu thay đổi quyền nuôi con chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Đơn khởi kiện giành lại quyền nuôi con sau ly hôn;
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của cha, mẹ (Bản sao chứng thực);
 • Giấy tờ về nơi cư trú của cha, mẹ (Bản sao chứng thực);
 • Bản án/ quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật;
 • Khai sinh con (Bản sao chứng thực);
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.

Thủ tục giành lại quyền nuôi con sau ly hôn

Để thực hiện thủ tục thay đổi quyền nuôi con, người khởi kiện cần thực hiện theo những trình tự sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Để giành lại quyền nuôi con, người khởi kiện cần chuẩn bị đơn; kèm theo đơn cần chuẩn bị các giấy tờ nhân thân và các giấy tờ liên quan chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Nếu không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định thì Tòa án sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nếu người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Tòa án trả lại hồ sơ. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người khởi kiện nộp theo các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Nộp qua đường bưu điện.
 • Nộp trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Ủy quyền cho Luật Hùng Bách0979.884.828 (Zalo) thực hiện thủ tục giành lại quyền nuôi con sau ly hôn. Khi ủy quyền, bạn sẽ được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và thực hiện thủ tục tại Tòa nhằm hạn chế số lần đến Tòa của bạn.

Bước 2: Tòa án xem xét hồ sơ và thụ lý vụ án

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tòa án xem xét về thẩm quyền và tính hợp lệ của hồ sơ khởi kiện yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Nếu như hồ sơ hợp lệ, Tòa án ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí/ lệ phí cho người khởi kiện. Người khởi kiện hoàn thành việc đóng phí và nộp lại biên lai cho Tòa án. Vụ án khởi kiện yêu cầu thay đổi quyền nuôi con được Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp biên lai tạm ứng án phí cho Tòa án.

Bước 3: Hòa giải tại Tòa án

Thủ tục hòa giải tại Tòa án là thủ tục bắt buộc trước khi đưa vụ án ra xét xử; trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

– Nếu hòa giải thành: Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Sau 07 ngày mà các đương sự không thay đổi về ý kiến thì Tòa án ra quyết định công nhận thỏa thuận thay đổi quyền nuôi con. Quyết định này có hiệu lực ngay kể từ ngày ban hành và không được kháng cáo kháng nghị.

– Nếu hòa giải không thành: Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải không thành. Sau đó, Tòa án sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Bước 4: Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án

Sau khi xét xử sở thẩm, Tòa án ban hành bản án về việc thay đổi quyền nuôi con. Nếu đương sự không đồng ý với bản án của Tòa thì đương sự có quyền kháng cáo trong thời gian quy định để xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Bản án thay đổi quyền nuôi con sẽ có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày tuyên án nếu bản án không có kháng cáo, kháng nghị.

Trường hơp bạn cần tư vấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục giành lại quyền nuôi con sau ly hôn, hãy liên hệ đến số 0979.884.828 để được tư vấn cụ thể về trường hợp của bạn.

Dịch vụ luật sư hôn nhân và gia đình

Luật Hùng Bách là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi tự tin cung cấp tới khách hàng những gói dịch vụ pháp lý với các tiêu chí:

 • Hỗ trợ tư vấn pháp luật ly hôn tranh chấp quyền nuôi con;
 • Cung cấp mẫu đơn ly hôn; mẫu đơn ly hôn thuận tình của các tòa án;
 • Hỗ trợ soạn đơn ly hôn; hồ sơ ly hôn.
 • Tư vấn, hỗ trợ thu thập chứng cứ, tài liệu ly hôn thuận tình; ly hôn tranh chấp quyền nuôi con.
 • Giải quyết tranh chấp nuôi con khi ly hôn; tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn.
 • Dịch vụ luật sư ly hôn thuận tình nhanh;
 • Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh;
 • Tham gia tố tụng giải quyết ly hôn phân chia tài sản;
 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác.

Liên hệ Luật sư Hôn nhân gia đình – Luật Hùng Bách

Tự tin là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay; Luật Hùng Bách với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn. Bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách qua các cách sau:

 • Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 306, Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Hà Nội: Số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Văn phòng Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Văn phòng Hà Tĩnh: Số 24 – 26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
 • Văn phòng đại diện tại Nhật Bản: 581-0019, Osakafu, YaOshi, Minami, Kozaka aicho 2-1-23-101.
 • Điện thoại/Zalo/Viber/Whatsapp): 0979.884.828
 • Fanpage: https://www.facebook.com/LuatHungBach – https://www.facebook.com/Lhb.hcm
 • Trang web: https://lhblaw.vn/ – https://luathungbach.vn/
 • Email: luathungbach.hcm@gmail.com

Trân trọng!

V.H

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *