MUỐN ĐỔI HỌ CHO CON CẦN CHUẨN BỊ GIẤY TỜ GÌ?


Câu hỏi: Chào Luật sư. Vợ chồng tôi có một người con tên là T.V.N, sinh năm 2013, cháu đang theo họ cha. Hiện nay, vợ chồng tôi muốn thay đổi họ cho con, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Vì vậy, luật sư cho tôi hỏi: Vợ chồng tôi muốn họ cho con có được không? Muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì? Thủ tục thực hiện như thế nào? Mong Luật sư giải đáp.

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của bạn! Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để làm rõ vấn đề.

Đổi họ tên khai sinh của con có được không?

Quyền thay đổi họ, tên là một trong các quyền về nhân thân và thuộc lĩnh vực hộ tịch. Theo Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 về phạm vi thay đổi hộ tịch, việc thay đổi họ, tên được quy định như sau:

“1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi”.

Bên cạnh đó, tại Điều 27, 28 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015) cũng có quy định cho phép cá nhân được quyền yêu cầu công nhận việc thay đổi họ, tên. Cụ thể như sau:

Theo Điều 27 BLDS 2015 về quyền thay đổi họ, cụ thể như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

…”.

Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền thay đổi tên:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

…”.

Như vậy, pháp luật hiện hành cho phép cha, mẹ được quyền thay đổi họ, tên cho con. Tuy nhiên, việc thay đổi họ, tên cho con phải tuân thủ một số điều kiện nhất định. Để biết thêm về điều kiện đổi họ cho con, mời bạn tiếp tục tham khảo bài viết dưới đây.

Điều kiện thay đổi họ tên cho con

Điều kiện thay đổi họ cho con

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu thay đổi họ cho con trong các trường hợp, cụ thể như sau:

Một là, thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

Hai là, thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

Ba là, khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

Bốn là, thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

Năm là, thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

Sáu là, thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

Bảy là, thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

Tám là, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều này cũng nếu rõ “việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó”.

Như vậy, vợ chồng muốn đổi họ cho con thì phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 1. Cha, mẹ phải đồng ý đổi họ cho con.
 2. Phạm vi thay đổi là từ họ cha sang họ mẹ hoặc ngược lại.
 3. Sự đồng ý của cha mẹ phải được thể hiện trong văn bản.
 4. Trường hợp con đã đủ 09 tuổi thì phải được sự đồng ý của con.

Điều kiện thay đổi tên cho con

Cá nhân có quyền thay đổi tên cho con trong các trường hợp được quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm:

Một là, theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

Hai là, theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

Ba là, theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

Bốn là, thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

Năm là, thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

Sau là, hay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

Bảy là, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều này cũng nếu rõ “việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó”.

Như vậy, khác với việc thay đổi họ, thay đổi tên cho con phải đáp ứng một số điều kiện đặc thù. Trên thực tế việc thay đổi tên cho con thường sẽ phức tạp, rắc rối hơn việc đổi họ. Liên hệ ngay cho Luật Hùng Bách theo Số điện thoại/Zalo/Viber 0973.444.828 để được tư vấn, hỗ trợ thủ tục thay đổi họ, tên cho con.

Đổi họ, tên cho con cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Câu hỏi: Chào Luật sư! Tôi và vợ có một cháu gái, tên là N.T.T.T, sinh năm 2020, cháu đang theo họ tôi. Đến tháng 01/2023, tôi và vợ ly hôn theo quyết định của Toà án. Cháu N.T.T.T do mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Tôi và mẹ cháu đã thống nhất sẽ đổi họ cho cháu sang họ mẹ. Vậy nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề “Muốn đổi họ cho con cần những giấy tờ gì”? Cảm ơn Luật sư đã giải đáp.

Trả lời: Chào bạn! Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để có được câu trả lời:

Thay đổi họ cho con thuộc lĩnh vực Hộ Tịch. Căn cứ vào Quyết định số 2228/QĐ-BTP, hồ sơ yêu cầu đổi họ, tên cho con bao gồm:

1. CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu;

2. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú;

Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phải xuất trình.

3. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP;

4. Giấy khai sinh của con;

5. Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thực hiện.

Người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công. Để hồ sơ yêu cầu đổi họ cho con được xét duyệt, chấp thuận thì người yêu cầu phải chuẩn bị kỹ, đầy đủ các giấy tờ như đã nêu trên. Tránh trường hợp bị yêu cầu bổ sung, hoặc từ chối tiếp nhận.

muốn đổi họ cho con cần giấy tờ gì
Luật sư tư vấn thủ tục đổi họ cho con – Liên hệ 0973.444.828

Thủ tục thay đổi họ tên cho con

Khi đáp ứng đủ các điều kiện như pháp luật đã quy định, bạn có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho con. Các bước được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã đề cập ở phần trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trường hợp yêu cầu thay đổi họ, tên cho người chưa đủ 14 tuổi: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây; hoặc nơi cư trú của cá nhân.

Trường hợp người yêu cầu thay đổi họ, tên cho người từ đủ 14 tuổi trở lên: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, công chức tư pháp – hộ tịch tiến hành xem xét hồ sơ, sau đó công chức tư pháp sẽ tiến hành công việc như sau:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, tiến hành giải quyết.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì từ chối giải quyết.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Bước 4: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ có cơ sở, phù hợp với quy định pháp luật: công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch; cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. 

Dịch vụ luật sư hôn nhân và gia đình

Với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm; Luật Hùng Bách luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ pháp lý, cụ thể:

 • Tư vấn quy định điều kiện, thủ tục để thay đổi họ tên cho con;
 • Tư vấn, hướng dẫn điền tờ khai; thực hiện thủ tục thay đổi họ tên cho con;
 • Tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy định thay đổi họ tên cho con;
 • Dịch vụ làm thủ tục thay đổi họ tên cho con nhanh;
 • Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về hôn nhân và gia đình;
 • Tư vấn, giải quyết các vấn đề về ly hôn;
 • Nhận uỷ quyền thực hiện thủ tục ly hôn nhanh;
 • Dịch vụ ly hôn nhanh chỉ từ 1 ngày;
 • Tư vấn, soạn hồ sơ ly hôn, đơn ly hôn.

Nếu bạn không biết thực hiện thủ tục đổi họ cho con thực hiện như thế nào? Bạn có thể liên hệ số Điện thoại/Zalo/Viber 0973.444.828 để được Luật sư Luật Hùng Bách tư vấn, hướng dẫn.

Liên hệ Luật sư Luật Hùng Bách

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách  về “Muốn đổi họ cho con cần chuẩn bị giấy tờ gì?”. Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ quy định pháp luật các thủ tục hành chính; các vấn đề pháp lý về hôn nhân và gia đình, bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách thông qua các cách sau:

Trân Trọng!

Mỹ Duyên.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *