THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY KHÁC QUẬN


Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận nhưng không biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Quy trình thực hiện ra làm sao? Với đội ngũ chuyên viên có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật Doanh nghiệp; Luật Hùng Bách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận qua bài viết sau đây!

Lý do doanh nghiệp thay đổi trụ sở công ty.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của công ty. Hầu hết các công ty đều cần có trụ sở ở vị trí trung tâm; nhiều người biết đến để thuận tiện cho khách hàng. Do đó, trong quá trình hoạt động công ty có thể phải thay đổi địa chỉ trụ sở sao cho phù hợp với điều kiện phát triển của công ty. Lý do chủ yếu bởi:

 • Trụ sở cũ có vị trí giao thông không thuận tiện, khó tìm kiếm;
 • Cơ sở vật chất nơi trụ sở cũ không đảm bảo;
 • Phù hợp với cách thức làm việc của công ty;
 • Những lý do chủ quan hay khách quan khác của công ty..v.v…

Thủ tục chốt thuế khi thay đổi trụ sở công ty khác quận.

Khác với thay đổi địa chỉ công ty cùng quận; trước khi làm thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp phải thực hiện việc “chốt thuế” với cơ quan thuế hiện tại. 

Hồ sơ chốt thuế bao gồm:

 • Biên bản họp của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH); của đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh)…về việc thay đổi địa chỉ công ty;
 • Quyết định của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH); của đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh)…về việc thay đổi địa chỉ công ty;
 • Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08);
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực;
 • Giấy giới thiệu của doanh nghiệp đối với người đi nộp hồ sơ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ; doanh nghiệp hoặc người đại diện theo giới thiệu của doanh nghiệp nộp 3 – 5 bộ hồ sơ lên Chi cục thuế. Trong vòng 7-9 ngày làm việc; doanh nghiệp mang giấy hẹn đến Chi cục thuế để nhận kết quả hoặc thông báo. Trường hợp doanh nghiệp hủy hóa đơn cũ cần làm thêm bộ hồ sơ hủy.

Thay đổi trụ sở công ty khác quận - Luật Hùng Bách - 0976985828
Thay đổi trụ sở công ty khác quận – Luật Hùng Bách – 0976985828

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác quận gồm những gì?

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký; doanh nghiệp gửi Hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Các giấy tờ liên quan đến trụ sở;

Đối với hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền phải thực hiện cẩn thận, chính xác và đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật. Thông báo phải bao gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thủ tục khi thay đổi trụ sở công ty 

Thủ tục năm 2021 đã được tối giản hóa theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp. Do đó, các bước thực hiện đã đơn giản hơn so với những năm trước đây tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải thực hiện cẩn thận trình tự các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế tại cơ quan thuế cũ

Doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp lên Chi cục thuế cũ. Các loại giấy tờ trong hồ sơ thay đổi thông thông tin đăng ký thuế đã được nêu ở phần trên.

Sau khi nhận được kết quả từ cơ quan thuế (mẫu 09 và mẫu 09a); doanh nghiệp để kết quả kèm hồ sơ nộp lên Sở Kế hoạch đầu tư.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác quận

          Danh mục giấy tờ hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác quận tại Phòng đăng ký kinh doanh đã được nêu cụ thể ở mục 3. 

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận tại Phòng đăng ký kinh doanh

          Sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác quận; doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ qua mạng theo trình tự sau:

          – Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

          – Scan toàn bộ hồ sơ và nộp online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

          Sau khi nộp hồ sơ online, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy biên nhận. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ còn có sai sót; Phòng đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi; bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ của bạn không còn sai sót gì nữa; Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hồ sơ hợp lệ. Doanh nghiệp mang Giấy biên nhận và Thông báo hợp lệ lên Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả.

          Về mặt lý thuyết, thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận không qua phức tạp. Tuy nhiên trên thực tế khi tiến hành đăng ký thay đổi, doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn từ việc làm việc với cơ quan thuế, soạn hồ sơ đến việc nộp hồ sơ online. 

Bước 4: Thực hiện các thủ tục liên quan khác sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

          Thực thiện xong thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp còn phải thực hiện rất nhiều thủ tục khác như khắc lại con dấu, điều chỉnh lại hóa đơn công ty.

          Về con dấu công ty: Doanh nghiệp có thể sẽ phải tiến hành khắc lại con dấu; do trên con dấu công ty thể hiện rõ địa điểm quận, huyện, tỉnh thành nơi công ty có trụ sở. Hiện nay, doanh nghiệp không cần phải thông báo mẫu dấu với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nếu trên con dấu công ty thể hiện địa chỉ trụ sở cũ của công ty; doanh nghiệp vẫn phải khắc lại con dấu công ty để thuận tiện cho quá trình hoạt động.

Về hóa đơn công ty: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế mới để thông báo về việc xin tiếp tục sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đã in và thông báo phát hành hóa đơn mới.

Ngoài ra; doanh nghiệp còn phải thay đổi thông tin địa chỉ chủ tài khoản đối với tài khoản ngân hàng công ty..v..v..

Có thể thấy, để hoàn thành thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận; doanh nghiệp sẽ phải thực hiện rất nhiều thủ tục khác sau khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mỗi thủ tục đều có những yêu cầu nhất định về hồ sơ và thủ tục.

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận

Thời gian để hoàn thành xong thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận phục thuộc vào thời gian của các giai đoạn:

– Thời gian chốt thuế:

– Thời gian chuẩn bị hồ sơ:

– Thời gian thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

– Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác:

Khó khăn khi thay đổi trụ sở công ty khác quận

Trong quá trình tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng; Luật Hùng Bách nhận được rất nhiều chia sẻ về khó khăn trong quá trình thực hiện thủ thay đổi trụ sở công ty khác quận. Khi thực hiện thêm thủ tục với cơ quan nhà nước sẽ mất nhiều thời gian cũng như ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của công ty.

Như đã nêu trên, khi thực hiện thay đổi trụ sở chính công ty; doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như:

 • Khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ;
 • Khó khăn khi thực hiện nộp hồ sơ qua mạng;
 • Xử lý hồ sơ và thủ tục mất nhiều thời gian;
 • Khó khăn khi phải làm việc với nhiều cơ quan nhà nước..v..v.

Thấu hiểu được những khó khăn đấy của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi trụ sở công ty khác quận. Nhằm giúp khách hàng có được kết quả dễ dàng cũng như tiết kiệm được thời gian hơn. Bạn đọc cần tư vấn, hỗ trợ thủ tục thay đổi tên công ty vui lòng liên hệ qua số hotline 0976985828 để được Luật sư tư vấn Luật Hùng Bách chi tiết. Chúng tôi luôn định hướng giải quyết vấn đề nhanh, chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty 

Hiện nay để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc; nhiều khách hàng đã tìm đến dịch vụ Thay đổi trụ sở công ty khác quận của Luật Hùng Bách để được hỗ trợ, giải quyết yêu cầu của mình. Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách sẵn sàng hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật, trình tự thủ tục về việc thay đổi;
 • Tư vấn, hướng dẫn và soạn thảo hồ sơ chuẩn bị tài liệu;
 • Đại diện cho doanh nghiệp và người doanh nghiệp làm các thủ tục hành chính liên quan.

Ngoài ra, Luật Hùng Bách còn cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp như thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, giải thể, các dịch vụ đến giấy phép con….

Nếu bạn cần Văn phòng luật sư tư vấn, Luật sư hỗ trợ dịch vụ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp; Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Hùng Bách liên quan đến chủ đề Thay đổi trụ sở công ty khác quận. Nếu còn những vướng mắc liên quan đến đến nội dung trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thay đổi trụ sở công ty cùng quận; bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0976985828 hoặc gửi thư về địa chỉ email luathungbach.hcm@gmail.com để nhận được giải đáp, tư vấn hiệu quả nhất.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *