THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN THUỐC LÁ


Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn mua bán sản phẩm thuốc lá phải được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Điều kiện mua bán thuốc lá là gì? Cần chuẩn bị hồ sơ gì để xin Giấy phép? Thủ tục thực hiện ra sao? Nếu bạn muốn mua bán sản phẩm thuốc lá nhưng không biết xin Giấy phép thế nào? Hãy liên hệ ngay số điện thoại 0973.436.828Luật Hùng Bách để được tư vấn và hỗ trợ.

Mua bán sản phẩm thuốc lá là gì? 

Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá bao gồm:

Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc; thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá (khoản 2 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP).

Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá (khoản 11 Điều 3 Nghị định 67/2013/NĐ-CP).

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc; thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng (khoản 3 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP).

Điều kiện mua bán sản phẩm thuốc lá 

Điều kiện phân phối sản phẩm thuốc lá

Khoản 1 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP; khoản 8 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP; khoản 7 Điều 3 Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định, Điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012.
 • Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).
 • Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

Điều kiện bán buôn sản phẩm thuốc lá

Khoản 2 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP; khoản 9 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP; khoản 7 Điều 3 Nghị định 08/2018/NĐ-CP quy định, Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012.
 • Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên).
 • Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc; của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

Điều kiện bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Khoản 3 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP; khoản 10 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP; khoản 7 Điều 3 Nghị định 08/2018/NĐ-CP; khoản 10 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP quy định, Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá như sau:

 • Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012.
 • Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc; thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
Giấy phép mua bán thuốc lá
Thủ tục xin cấp Giấy phép mua bán thuốc lá – 0973.436.828

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy phép mua bán thuốc lá. Hãy liên hệ trực tiếp Luật Hùng Bách qua số điện thoại 0973.436.828 để được tư vấn và hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép mua bán thuốc lá 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá (Theo mẫu Phụ lục 19 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế (Bản sao);
 • Văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc; của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh (Bản sao);
 • Bảng kê danh sách thương nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (Bản sao nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc; sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá;

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Theo mẫu Phụ lục 21 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế (Bản sao);
 • Các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh (Bản sao);
 • Bảng kê danh sách thương nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (Bản sao nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc; sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Theo mẫu Phụ lục 23 kèm theo Thông tư 57/2018/TT-BCT);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế (Bản sao);
 • Các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc; thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh (Bản sao).

Thủ tục đền nghị xin cấp giấy phép mua bán thuốc lá 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thương nhân gửi hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền như sau:

 • Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương.
 • Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi hồ sơ đến Sở Công Thương.
 • Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi hồ sơ đến Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Bước 3: Cấp Giấy phép mua bán thuốc lá

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sẽ xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá; Giấp phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại được quy định tại Điều 39 Nghị định 67/2013/NĐ-CP.

Chế tài đối với hành vi mua bán thuốc lá không có giấy phép 

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP quy định, Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá; mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá tùy theo tính chất và; mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật; xử phạt hành chính hoặc; truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, trường hợp mua bán thuốc lá không có Giấy phép phải khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân.

Dịch vụ xin cấp giấy phép mua bán thuốc lá tại Luật Hùng Bách 

Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy mua bán thuốc lá với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng và đúng quy định pháp luật. Cụ thể, nội dung công việc Luật Hùng Bách sẽ tư vấn hỗ trợ như sau:

 • Tư vấn điều kiện xin cấp Giấy phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định mới nhất;
 • Tư vấn thủ tục cấp Giấy phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo đúng quy định;
 • Nhận ủy quyền đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;
 • Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.
 • Tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Phí dịch vụ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.

Phí dịch vụ tư vấn và; thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy vào từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 0973.436.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ Luật sư doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *