GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là một trong các tranh chấp xảy ra phổ biến hiện nay; nhất là trong hoạt động kinh doanh. Đây là loại tranh chấp đặc thù xuất phát từ tính chất vô hình của các đối tượng sở hữu trí tuệ. Vì vậy việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Trong bài viết này, Luật Hùng Bách tư vấn về các giải pháp giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ. Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần tư vấn hỗ trợ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách qua số Điện thoại/Zalo 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn hỗ trợ.

Tranh chấp sở hữu trí tuệ là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 thì: “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyến tác giả; quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”.

Như vậy, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là sự mâu thuẫn trong quyền, lợi ích của các chủ thể liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng.

Các loại tranh chấp sở hữu trí tuệ?

Từ định nghĩa nêu trên có thể phân tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thành bốn loại, cụ thể:

Tranh chấp quyền tác giả

 • Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học; nghệ thuật, khoa học; tác phẩm phái sinh;
 • Tranh chấp giữa các đồng tác giả về phân chia quyền đồng tác giả;
 • Tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức về chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm;
 • Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền tác giả;
 • Tranh chấp giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả về tiền nhuận bút; tiền thù lao cho tác giả sáng tạo tác phẩm trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng;
 • Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng; chuyển quyền sử dụng quyền tác giả; hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ bản quyền tác giả; Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả;
 • Tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh; tác phẩm sân khấu; chương trình máy tính; sưu tập dữ liệu;
 • Tranh chấp khác về quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Tranh chấp quyền liên quan đến quyền tác giả

 • Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao;
 • Tranh chấp giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; người biểu diễn; nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; tổ chức phát sóng với người sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao vì lý do người sử dụng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao; hoặc làm ảnh hưởng đến việc khai thác hình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và; gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;
 • Tranh chấp về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng (tranh chấp ai là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đó…);
 • Tranh chấp phát sinh do hành vi xâm phạm quyền liên quan;
 • Tranh chấp khác về quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
giải pháp giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ
Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ – 0976.985.828

Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp

 • Tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí; nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý;
 • Tranh chấp về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;
 • Tranh chấp về quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp (bao gồm cả tranh chấp về phần quyền của các đồng chủ sở hữu);
 • Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
 • Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;
 • Tranh chấp về trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;
 • Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; hoặc tranh chấp về hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
 • Tranh chấp về thừa kế, kế thừa quyền sở hữu công nghiệp; quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí;
 • Tranh chấp phát sinh từ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Các tranh chấp khác về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quyền sở hữu công nghiệp và chế tài áp dụng

Tranh chấp quyền đối với giống cây trồng

 • Tranh chấp phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng;
 • Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng; hoặc hợp đồng giao quyền sử dụng giống cây trồng;
 • Các tranh chấp khác về quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

Giải pháp giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ là gì?

Pháp luật về sở hữu trí tuệ trao cho các chủ sở hữu quyền tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình trước các hành vi xâm phạm. Theo đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể lựa chọn các giải pháp khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, cụ thể:

– Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

– Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm; xin lỗi, cải chính công khai; bồi thường thiệt hại;

– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và; các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Nếu bạn không nắm rõ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; bạn có thể liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ theo số điện thoại 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn hỗ trợ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.

Xem thêm: Thế nào là vi phạm nhãn hiệu, thương hiệu

Biện pháp hành chính

Biện pháp hành chính trong Sở hữu trí tuệ là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban nhân dân các cấp.

Trong các trường hợp sau đây, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và; bảo đảm xử phạt hành chính:

 • Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
 • Tang vật vi phạm có nguy cơ bị tẩu tán; hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm;
 • Nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
 • Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật Sở hữu trí tuệ; hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;
 • Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu; hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo; hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.
 • Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Biện pháp dân sự

Biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hoặc của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra; kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự.

Như vậy, khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chủ sở hữu có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án, bạn có thể tham khảo bài viết Thẩm quyền giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ 

Các biện pháp dân sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
 • Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
 • Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 • Buộc bồi thường thiệt hại;
 • Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối; hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa; nguyên liệu, vật liệu và; phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Khi khởi kiện ra Tòa án, nguyên đơn cần cung cấp các chứng cứ sau để chứng minh mình là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; văn bằng bảo hộ; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan; Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp; Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.
 • Chứng cứ cần thiết để chứng minh căn cứ phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
 • Chứng cứ cần thiết để chứng minh quyền đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng.
 • Bản sao hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong trường hợp quyền sử dụng được chuyển giao theo hợp đồng.
 • Các chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 • Các chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra.

Bạn có thể liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ theo số điện thoại 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn hỗ trợ thu thập chứng cứ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.

Lưu ý:

– Đối với vụ kiện về xâm phạm quyền sáng chế là một quy trình sản xuất sản phẩm; bị đơn phải chứng minh sản phẩm của mình được sản xuất theo một quy trình khác với quy trình được bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

 • Sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ là sản phẩm mới;
 • Sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ không phải là sản phẩm mới nhưng chủ sở hữu sáng chế cho rằng sản phẩm do bị đơn sản xuất là theo quy trình được bảo hộ và; mặc dù đã sử dụng các biện pháp thích hợp nhưng vẫn không thể xác định được quy trình do bị đơn sử dụng.

– Trong trường hợp một bên trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chứng minh được chứng cứ thích hợp để chứng minh cho yêu cầu của mình bị bên kia kiểm soát do đó không thể tiếp cận được thì có quyền yên cầu Tòa án buộc bên kiểm soát chứng cứ phải đưa ra chứng cứ đó.

Biện pháp hình sự

Biện pháp hình sự được thực hiện khi cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ; hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội. Nếu hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm; cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật.

Luật Hùng Bách sẽ hỗ trợ bạn soạn thảo đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nếu trường hợp của bạn đủ cấu thành tội phạm.

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ được coi là tài sản vô hình của doanh nghiệp; mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, tạo dựng được vị trí vững chắc trên thị trường. Đồng thời, sở hữu trí tuệ cũng tạo thu nhập cho doanh nghiệp thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu; chuyển giao quyền sử dụng; hoặc thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên những vai trò này hiện vẫn chưa được các doanh nghiệp đánh giá đúng và đủ. Do đó doanh nghiệp sẽ đối mặt với những thiệt hại về mặt kinh tế do hành vi chiếm đoạt của các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, nếu không có sự bảo hộ nhãn hiệu; doanh nghiệp cũng không thể xây dựng được uy tín thương hiệu trên thị trường.

Chính vì vậy, Luật sư đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ từ giai đoạn tư vấn pháp luật để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn các quy định pháp luật khi khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Trên thực tế, việc giải quyết các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là rất phức tạp; nhiều vụ tranh chấp kéo dài đến hàng chục năm. Do vậy, việc đồng hành cùng Luật sư ngay từ đầu là rất cần thiết để Luật sư có thể nắm bắt và giải quyết được trọn vẹn nội dung vụ việc mà khách hàng đang gặp phải.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Luật Hùng Bách là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ. Khi tư vấn cho khách hàng, tuỳ theo từng vụ việc và tình hình thực tế mà khách hàng đang gặp phải; Luật Hùng Bách sẽ đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp nhanh chóng, hiệu quả nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất. Trong quá trình thực hiện; Luật Hùng Bách sẽ tư vấn hỗ trợ khách hàng các công việc như:

 • Tư vấn pháp lý về trách nhiệm của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tên miền, bản quyền trên internet và truyền hình.
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng bao gồm Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền tác giả, Thanh tra Sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.
  Nghiên cứu và làm đơn khiếu nại các quyết định hành chính về sở hữu trí tuệ của cục sở hữu trí tuệ và bản quyền.
 • Luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng; thoả thuận giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài thương mại.
 • Luật sư tham gia tranh tụng trong các vụ việc vi phạm bản quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh.

Liên hệ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần tư vấn hỗ trợ các vấn đề về sở hữu trí tuệ; bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách theo một trong các cách sau

Trân trọng./.

Cloud.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *