MẪU DI CHÚC VIẾT TAY MỚI NHẤT VÀ CÁCH VIẾT


Lập di chúc là việc một người định đoạt tài sản của mình sẽ được phân chia thế nào sau khi chết. Pháp luật không bắt buộc mọi di chúc phải công chứng, chứng thực thì mới có giá trị. Tuy nhiên, dù lập di chúc bằng cách nào thì người lập di chúc cũng phải tuân thủ quy định để đảm bảo di chúc có hiệu lực và được thực thi. Luật Hùng Bách cung cấp mẫu di chúc viết tay mới, chuẩn nhất và hướng dẫn cách viết di chúc viết tay hợp pháp trong bài viết dưới đây. Để được tư vấn, hỗ trợ lập di chúc viết tay nhanh chóng, vui lòng liên hệ luật sư thừa kế theo số Điện thoại/Zalo: 0976.985.828.

Di chúc viết tay có hiệu lực không?

Quy định về hình thức của di chúc

Việc lập di chúc được chia làm hai hình thức chính là văn bản và di chúc miệng. Cụ thể, Điều 627 Bộ luật Dân sự quy định về hình thức di chúc như sau:

Điều 627. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Theo quy định trên, việc lập di chúc bằng hình thức văn bản được ưu tiên hàng đầu. Trường hợp không thể lập di chúc bằng văn bản do bị cái chết đe dọa thì người lập di chúc có thể lập di chúc miệng.

Các loại di chúc bằng văn bản:

Di chúc bằng văn bản có thể lập theo nhiều cách khác nhau. Pháp luật không quy định cụ thể di chúc phải viết tay hay đánh máy. Việc lập di chúc viết tay hay đánh máy tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người. Tuy nhiên, dù di chúc viết tay hay đánh máy cũng phải tuân thủ quy định pháp luật và có thể thuộc một trong 04 loại dưới đây:

Điều 628. Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Việc công chứng, chứng thực di chúc được thực hiện tại văn phòng công chứng hoặc ủy ban nhân dân. Khi lập di chúc tại các cơ quan này, người lập di chúc cần có các giấy tờ gốc của tài sản. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp, cá nhân lập di chúc đều có hoặc đều nắm giữ giấy tờ về tài sản. Đây là một trong những lý do nhiều người lựa chọn lập di chúc viết tay.

Điều kiện để di chúc viết tay được lập hợp pháp

Di chúc viết tay thường được lập dưới hai dạng là di chúc bằng văn bản có người làm chứng và di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Cá nhân hoàn toàn có quyền lập di chúc viết tay. Di chúc viết tay không có công chứng, chứng thực được xem là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

MẪU DI CHÚC VIẾT TAY MỚI, CHUẨN NHẤT VÀ CÁCH VIẾT
Luật sư thừa kế – Luật Hùng Bách – 0976.985.828

Có nhờ người khác viết tay di chúc được không?

Di chúc không có người làm chứng bắt buộc phải tự viết tay

Khi lập di chúc không có người làm chứng, di chúc bắt buộc phải được viết bằng tay. Nội dung di chúc viết tay phải đúng, đầy đủ theo quy định. Cụ thể, Điều 633 Bộ luật Dân sự quy định:

Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.

Theo đó, di chúc viết tay không có người làm chứng do người lập di chúc tự viết và ký. Người lập di chúc không thể nhờ người khác viết tay di chúc cho mình. Đồng thời, di chúc không có người làm chứng không được lập bằng việc đánh máy.

Việc viết tay vừa thể hiện sự tự nguyện của người lập di chúc; vừa đảm bảo tính xác thực do khó có thể làm giả chữ viết. Đồng thời, di chúc viết tay cũng nhằm mục đích thuận lợi cho việc giám định nội dung khi có tranh chấp. 

Di chúc viết tay có người làm chứng

Pháp luật cho phép người lập di chúc có thể nhờ người khác viết tay hoặc đánh máy di chúc thay cho mình. Tuy nhiên, khi nhờ người khác viết di chúc cần phải có 02 người làm chứng theo quy định. Ngoài ra, người lập di chúc phải tự ký tên hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt người làm chứng. 

Điều 634 Bộ luật Dân sự quy định về việc nhờ người lập di chúc viết tay như sau: 

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

Lưu ý: Người không biết chữ hoặc người bị hạn chế về thể chất muốn lập di chúc phải được người làm chứng lập bằng văn bản và có công chứng, chứng thực. 

Ngoài việc phải tuân theo các quy định điều kiện có hiệu lực như di chúc tự viết thì di chúc bằng văn bản có người làm chứng còn phải tuân theo các quy định của những người không được làm chứng.

Mẫu di chúc viết tay không cần công chứng

Nội dung di chúc viết tay phải đầy đủ theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự. Căn cứ theo quy định pháp luật, Luật Hùng Bách biên soạn mẫu di chúc viết tay mới, chuẩn nhất để bạn đọc tham khảo dưới đây:

cách lập di chúc viết tay hợp pháp
Mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng –  Luật Hùng Bách –  0976.985.828 

Cách lập di chúc viết tay hợp pháp

Trên đây là mẫu di chúc viết tay với nội dung chuẩn theo quy định pháp luật. Toàn bộ nội dung của di chúc theo mẫu ở trên phải được viết lại bằng tay và ký tên hoặc điểm chỉ. Khi viết di chúc viết tay, để di chúc hợp pháp bạn cần lưu ý 05 điểm sau: 

Thứ nhất: Cách viết thông tin của người để di chúc và người được nhận thừa kế. 

Viết đúng, đầy đủ thông tin cá nhân của người để lại di chúc và người được nhận di chúc theo giấy tờ cá nhân có giá trị. Ví dụ: Chứng minh nhân dân còn hiệu lực; Căn cước công dân; Hộ chiếu; …

Thứ hai: cách viết thông tin của tài sản để thừa kế. 

Viết đúng, đầy đủ thông tin của tài sản theo giấy tờ được nhà nước cấp. Trường hợp tài sản chưa có giấy tờ hoặc chưa được sang tên hợp pháp thì phải có thông tin hợp đồng mua bán; tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền sở hữu tài sản. 

Thứ ba: Cách viết nội dung di chúc viết tay

Nội dung của di chúc phải cụ thể, rõ ràng. Ví dụ: Ai được hưởng tài sản nào? Đặc điểm tài sản ra sao (nếu có); Diện tích, giá trị bao nhiêu? Mốc giới xác định như thế nào? …. Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng, không đầy đủ có thể dẫn đến tranh chấp phân chia di sản; hoặc di sản được chia theo pháp luật. 

Thứ tư: Cách sử dụng ngôn từ, chữ viết trong di chúc viết tay

Chữ viết để lập di chúc là tiếng Việt. Trường hợp người đồng bào thiểu số lập di chúc viết tay thì có thể sử dụng chữ viết của mình để lập di chúc. Nội dung di chúc viết tay không được sử dụng từ viết tắt; không sử dụng ký hiệu.

Trường hợp di chúc có sai sót thì có thể được tẩy xóa hoặc gạch bỏ. Bên cạnh nội dung bị gạch bỏ hoặc tẩy xóa cần có chữ ký xác nhận.

Thứ năm: Lưu ý khi viết di chúc có nhiều trang. 

Khi di chúc có nhiều trang thì các trang phải được đánh số. Đồng thời, ở các trang đều phải có chữ ký của người viết tay di chúc. Bên cạnh chữ ký, người viết tay di chúc cũng có thể điểm chỉ.

Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng hợp pháp

Theo quy định tại Điều 634 Luật Hùng Bách trích dẫn ở trên, về cơ bản, di chúc viết tay có người làm chứng có các nội dung tương tự như nội dung của di chúc viết tay không có người làm chứng. Ngoài ra, trong di chúc viết tay có người làm chứng cần có thông tin của người làm chứng; xác nhận của người làm chứng theo quy định.

Luật Hùng Bách biên soạn mẫu di chúc viết tay có người làm chứng để bạn đọc tham khảo dưới đây:

cách lập di chúc viết tay hợp pháp
Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng –  Luật Hùng Bách –  0976.985.828

Cách lập di chúc có người làm chứng theo mẫu hợp pháp

Khi lập di chúc viết tay có người làm chứng theo mẫu như trên, người lập di chúc điền đầy đủ các thông tin còn trống. Cách viết di chúc theo mẫu viết tay có người làm chứng cũng tương tự như di chúc viết tay không có người làm chứng. Ngoài ra, khi viết di chúc viết tay có người làm chứng cần lưu ý 03 vấn đề sau:

Thứ nhất: Di chúc có người làm chứng có thể viết tay hoặc đánh máy. 

Người để lại tài sản bằng di chúc có người làm chứng thì cần lập văn bản di chúc. Di chúc có thể được viết tay hoặc đánh máy. Nếu di chúc do người để lại tài sản tự mình viết tay thì không bắt buộc phải có người làm chứng.

Thứ hai: Lưu ý điều kiện để được làm chứng việc lập di chúc

Số lượng người làm chứng khi lập di chúc là 02 người.

Theo Điều 632 Bộ luật dân sự 2015, mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Thứ ba: Lưu ý về việc ký tên trong di chúc viết tay có người làm chứng

Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. 

Người làm chứng trước khi ký vào di chúc phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc. Trong di chúc phải có đầy đủ chữ ký của những người làm chứng. 

Dịch vụ Luật sư thừa kế – Luật Hùng Bách

Công ty Luật Hùng Bách có đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thừa kế. Để việc lập di chúc được nhánh chóng, đúng quy định; thủ tục khai nhận và phân chia di sản đúng quy trình, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn quy định, thủ tục lập di chúc; thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế;
 • Cung cấp mẫu di chúc viết tay, đánh máy mới nhất;
 • Soạn thảo di chúc hợp pháp và hướng dẫn thủ tục ký di chúc: Chỉ từ 500.000đ;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục giải quyết tranh chấp phân chia thừa kế;
 • Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế: Chi phí thỏa thuận.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan.

Liên hệ Luật sư thừa kế – Luật Hùng Bách

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Bách về “Mẫu di chúc viết tay mới nhất và cách viết”. Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thủ tục lập di chúc hoặc thừa kế có thể liên hệ Luật Hùng Bách theo các cách sau: 

Liên hệ luật sư tư vấn thừa kế online – Luật Hùng Bách

Quý Khách hàng có thể liên hệ để được tư vấn thừa kế miễn phí hoặc có tính phí qua:

Liên hệ luật sư thừa kế – Luật hùng Bách trực tiếp tại văn phòng

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, làm việc trực tiếp tại văn phòng có thể đến một trong các văn phòng, chi nhánh của Luật Hùng Bách. Địa chỉ các văn phòng của Luật Hùng Bách như sau: 

 • Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 33, Đường Số 4, Phường 7, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Hà Nội: Số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Văn phòng Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Văn phòng Hà Tĩnh: Số 24-26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
 • Văn phòng đại diện tại Nhật Bản: 581-0019, Osakafu, YaOshi, Minami, Kozaka aicho 2-1-23-101.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan đến thủ tục thừa kế của Luật Hùng Bách: 

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *