THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ CHO VỢ MỚI NHẤT


Đất đai là tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Vì vậy, các thủ tục liên quan đến đất đai luôn phải chấp hành đúng trình tự pháp luật quy định. Thủ tục đăng kí biến động đất đai nói chung và sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng diễn ra rất phổ biến. Đặc biệt, thủ tục sang tên sổ đỏ cho vợ khi vợ chồng có thoả thuận vấn đề tài sản được nhiều khách hàng quan tâm. Luật Hùng Bách sẽ cung cấp cho bạn đọc những quy định liên quan đến vấn đề này trong bài viết dưới đây. Liên hệ ngay số 0979.964.828 để được tư vấn cụ thể thủ tục chồng sang tên sổ đỏ cho vợ.

Vợ đứng tên sổ đỏ chồng có quyền gì không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay được gọi là sổ đỏ. Đây là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Người sử dụng đất hợp pháp sẽ được ghi nhận trong chứng thư pháp lý này để chứng minh mình có quyền đối với thửa đất đang sử dụng.

Theo quy định tại Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định nếu quyền sử dụng đất (QSDĐ) là tài sản chung của vợ chồng thì thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định QSDĐ mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ CHO VỢ MỚI NHẤT
Liên hệ ngay Luật sư đất đai qua số 0979.964.828 để được tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ

Như vậy, nếu chỉ một mình vợ là người sử dụng đất trên sổ đỏ sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Thứ nhất, đây là tài sản riêng của người vợ đã có từ trước khi kết hôn hoặc được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Do đó, người chồng không có quyền gì đối với sổ đỏ này nếu không có đóng góp gì làm tăng giá trị tài sản.

Thứ hai, đây là tài sản chung và vợ chồng có thoả thuận chỉ ghi nhận tên người vợ. Khi đó, vợ chồng là cùng là người sử dụng hợp pháp thửa đất và có quyền ngang nhau khi sử dụng và định đoạt thửa đất.

Hãy liên hệ ngay đến Luật Hùng Bách để được tư vấn quy định pháp luật liên quan đến giao dịch bạn cần thực hiện.

Điều kiện để chồng được sang tên sổ đỏ cho vợ

Trường hợp chồng có tài sản riêng muốn sang tên cho vợ hoặc tài sản chung đứng tên vợ chồng muốn để mình vợ đứng tên thì người chồng cần tặng cho phần tài sản thuộc về mình cho người vợ.

Vì đây là bất động sản – Đối tượng tặng cho đặc biệt nên cần tuân thủ quy định về pháp luật đất đai và pháp luật dân sự. Cụ thể như sau:

Điều kiện để quyền sử dụng đất được đưa vào giao dịch như sau:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện về giao dịch tặng cho cần đáp ứng điều kiện tại Điều 117 Bộ luật Dân sự như sau:

*Về chủ thể:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

*Về hình thức:

 • Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký; nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

*Về nội dung, mục đích:

 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

*Lưu ý:

 • Vợ/chồng là bên tặng cho có quyền yêu cầu bên nhận tặng cho thực hiện công việc trước hoặc sau khi nhận. Đây được coi là điều kiện để tặng cho và điều kiện này không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Điều kiện tặng cho không bắt buộc phải có trong hợp đồng tặng cho. Vợ chồng có thể thoả thuận để nhận quyền sử dụng đất mà không phải thực hiện bất kì nghĩa vụ nào.

Nếu bạn không có thời gian thực hiện thủ tục; không am hiểu quy định pháp luật. Hãy liên hệ ngay đến số 0979.964.828 để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.

Xem thêm: HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Mẫu hợp đồng sang tên sổ đỏ cho vợ

Hợp đồng để sang tên sổ đỏ cho vợ bản chất là hợp đồng tặng cho tài sản. Theo quy định pháp luật dân sự, hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất của mình và chuyển quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Nội dung hợp đồng tặng cho cần có các nội dung cơ bản như:

 • Thông tin cá nhân của vợ và chồng;
 • Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;
 • Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên tặng cho;
 • Quyền của người thứ ba đối với đất được tặng cho;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Nghĩa vụ của bên tặng cho quyền sử dụng đất (nếu có);
 • Các thoả thuận khác.

Hợp đồng sang tên sổ đỏ cho vợ có cần công chứng, chứng thực không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 thì tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. Thêm vào đó, tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định tặng cho QSDĐ và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Ngoài ra, đây là văn bản thể hiện ghi lại sự thỏa thuận tặng cho giữa vợ, chồng và tặng cho là quyền sử dụng đất nên giấy tặng cho đất được viết tay; tuy nhiên phải được công chứng, chứng thực.

Xem thêm: CHỒNG TẶNG TÀI SẢN CHO VỢ CÓ PHẢI NỘP THUẾ KHÔNG?

Thủ tục chồng sang tên sổ đỏ cho vợ

Như đã phân tích ở trên, nếu QSDĐ đáp ứng được các điều kiện để giao dịch thì có thể thực hiện thủ tục chồng sang tên sổ đỏ cho vợ. Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ công chứng hợp đồng

Tại khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014 có quy định các giấy tờ trong hồ sơ công chứng gồm có:

 • Phiếu yêu cầu công chứng.
 • Bản thảo dự kiến hợp đồng thủ tục tặng quyền sử dụng đất. Bản thảo này sẽ là các điều khoản thống nhất giữa đôi bên; quy định rõ các điều kiện và quyền lợi của hai bên.
 • Bản sao các loại giấy tờ tùy thân của hai bên.
 • Giấy đăng kí kết hôn
 • Văn bản tường trình, cam kết sự việc tặng cho quyền sử dụng đất.

Các bên phỉa thực hiện việc công chứng, chứng thực tại văn phòng công chứng nơi có đất.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất hoặc bộ phận một cửa liên thông.

Hộ gia đình; cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Bước 3. Tiếp nhận, giải quyết

Sau khi tiếp nhận hồ sơ; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện hoặc UBND cấp xã sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính (nếu có) người sử dụng đất nộp biên lai cho Văn phòng đăng ký đất đai để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian thực hiện: không quá 10 ngày.

Chồng sang tên sổ đỏ cho vợ có phải nộp thuế không?

Việc chồng sang tên sổ đỏ cho vợ thực chất là tặng cho quyền sử dụng đất. Căn cứ Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân thì đây là trường hợp được miễn thuế.

Xem thêm: THỦ TỤC TẶNG CHO ĐẤT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Dịch vụ luật sư hôn nhân và gia đình

Là một đơn vị uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luật. Chúng tôi đã từng tư vấn nhiều trường hợp liên quan đến tài sản của vợ chồng từ đơn giản đến phức tạp. Luật sư tại Luật Hùng Bách sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý như:

 • Tư vấn quy định về điều kiện chuyển nhượng đất là tài sản chung của vợ chồng;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục tặng cho; chuyển nhượng; cam kết tài sản trong thời kỳ hôn nhân;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn quy định liên quan đến thuế, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đăng ký biến động đất đai.

Luật Hùng Bách cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn;
 • Cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho,…
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính;
 • Tiếp nhận hồ sơ vụ việc để nghiên cứu và đưa ra phương án giải quyết cho khách hàng lựa chọn;
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cử Luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý tại Toà án;
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan khác.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết: DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI MIỄN PHÍ

Liên hệ Luật sư ly hôn – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay; Với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn. Để được tư vấn, hỗ trợ về thủ tục ly hôn, bạn có thể liên hệ Luật sư theo các phương thức sau:

LB

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *