TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO BLHS


Tội mua bán trái phép chất ma túy là một trong những nhóm tội phạm có tính chất nguy hiểm cho xã hội cao. Do vậy, pháp luật áp dụng hình phạt tù đối với người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Tùy vào mức độ của hành vi phạm tội, người phạm tội có thể chịu mức phạt tù khác nhau. 
Luật sư hình sựLuật Hùng Bách tư vấn quy định về Tội mua bán trái phép chất ma túy trong bài viết dưới đây. Để yêu cầu luật sư bào chữa Tội mua bán trái phép chất ma túy, bạn đọc vui lòng liên hệ hotline: 0973.444.828 (Có Zalo).  
TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
Luật tư sư vấn hình sự – 0973.444.828

KHÁI NIỆM MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể nào định nghĩa về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo quan điểm chung của các nhà làm luật và thực tiễn giải quyết tội mua bán trái phép chất ma túy, hành vi mua bán trái phép chất ma túy có thể gồm một hoặc các hành vi sau: 

 1. Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;
 2. Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 3. Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 4. Dùng chất ma túy nhằm trao đổi, thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy);
 5. Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;
 6. Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 7. Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

QUY ĐỊNH CỦA BLHS VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Tội mua bán trái phép chất ma túy

Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Hình phạt đối với người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy là phạt tù. Mức phạt tù đối với tội mua bán trái phép chất ma túy như sau:

Thứ nhất: Người mua bán trái phép chất ma túy thuộc khoản 1 Điều 251 thì bị phạt tù từ 02 đến 07 năm.

Thứ hai: Phạt tù từ 07 đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp tại khoản 2 Điều 251.

Cụ thể, mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 251 bao gồm một trong các trường hợp sau:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên

c) Mua bán với 02 người trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

Thứ ba,phạt tù từ 15 đến 20 năm theo khoản 3 Điều 251 khi mua bán trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp:

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ngoài việc áp dụng hình phạt tù, người mua bán trái phép chất ma túy có thể phải chịu hình phạt như:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 • Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội mua bán trái phép chất ma túy BLHS 1999

Bộ Luật Hình sự năm 1999, chưa có quy định riêng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Điều 194 BLHs 1999 quy định chung về Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

Tại khoản 1 Điều 194 BLHS 1999 không quy định rõ mua bán chất ma túy với số lượng bao nhiêu thì sẽ cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên tại điểm m khoản 2 Điều 194 quy định “các chất ma túy ở thể rắn có trong lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam” sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến mười lăm năm.

Do vậy căn cứ vào quy định của pháp luật cho thấy, khi có hành vi buôn bán ma túy nhằm mục đích kiếm lời hoặc mang ma túy ra trao đổi ngang giá sẽ phạm tội mua bán trái phép chất ma túy mà không cần biết mua bán với số lượng bao nhiêu.

Luật sư tư vấn hình sự 0973.444.828

Cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của BLHS 2015

Tội phạm được cấu thành khi đáp ứng đủ 4 yếu tố về mặt khách quan, mặt chủ quan, khách thể, chủ thể của tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự. Hành vi đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy khi đáp ứng các yếu tố sau:

Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện được diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài của tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm bao gồm hành vi, hậu quả và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi, hậu quả.  

Đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, mặt khách quan thể hiện qua một trong các hành vi sau:

 1. Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;
 2. Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 3. Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 4. Dùng chất ma túy nhằm trao đổi, thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy);
 5. Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;
 6. Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 7. Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. Khách thể bị xâm phạm của tội mua bán trái phép chất ma túy là chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy. 

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể là cách gọi chung cho các cá nhân hoặc pháp nhân. Chủ thể của tội phạm là người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi xâm phạm đến khách thể của tội phạm. Cần lưu ý không phải mọi chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm khách thể đều là tội phạm. Cá nhân, pháp nhân có năng lực trách nhiệm hình sự, khi thực hiện hành vi xâm phạm đến khách thể của tội phạm thì trở thành chủ thể của tội phạm. 

Mặt chủ quan của tội phạm

Mặt chủ quan của tội phạm là biểu hiện về tâm ý, ý chí của chủ thể khi thực hiện hành vi phạm tội. Mặt chủ quan của tội phạm bao gồm các yếu tố lỗi, động cơ, mục đích phạm tội.
Đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, chủ thể thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Người thực hiện hành vi nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện. 

Ví dụ tội mua bán trái phép chất ma túy

Bà A là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Bà A liên hệ mua của ông B 500gam ma túy. Sau khi mua ma túy, bà A bán lại cho các con nghiện khác để lấy tiền lời. Lúc này bà A đã có đầy đủ các dấu hiệu để thỏa mãn cấu thành tội phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 BLHS 2015.

Câu hỏi thường gặp về tội mua bán trái phép chất ma túy

Mua bán trái phép chất ma túy là gì? 

Tội mua bán trái phép chất ma túy hình thành khi đáp ứng đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm nêu trên. Người hoặc pháp nhân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, cố ý thực hiện hành một trong các hành vi được liệt kê trong mặt khách quan của tội phạm thì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Mua bán trái phép chất ma túy có thể là:

 • Vừa mua vừa bán chất ma túy. 
 • Mua chất ma túy rồi trao đổi lấy hàng hóa khác.
 • Mua để nhằm mục đích bán ma túy.
 • Có được ma túy bằng những lý do khác như được cho, tặng, chiếm đoạt, chiếm giữ được rồi đem bán cho người khác. 

Mua ma túy về sử dụng có phạm tội mua bán trái phép chất ma túy không?

Hành vi mua ma túy về để sử dụng không đáp ứng mặt khách quan của tội phạm nên không cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Hiện nay, Bộ luật Hình sự không có quy định về tội sử dụng ma túy. Tuy nhiên, việc mua ma túy về sử dụng có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định việc xử phạt hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi liên quan như sau:

Điều 23. Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy;

c) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua, bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, người nghiện ma túy còn phải thực hiện biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

Đồng phạm trong tội mua bán trái phép chất ma túy

Đồng phạm là trường hợp có từ 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trường hợp những đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể thì việc phạm tội có thể thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức. 

Đồng phạm có thể gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục hoặc người giúp sức. Người đồng phạm trong tội mua bán trái phép chất ma túy đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này. 

Luật sư hình sự – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư trên toàn quốc. Đội ngũ luật sư hình sự của Luật Hùng Bách không chỉ có kiến thức chuyên sâu về các loại tội phạm, thủ tục tố tụng mà còn có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, giải quyết các vụ án hình sự.

Luật sư tư vấn luật hình sự

Luật Hùng Bách hiện nay không chỉ thực hiện tư vấn luật hình sự trực tiếp tại văn phòng. Để cung cấp dịch vụ nhanh chóng, an toàn nhất cho khách hàng, chúng tôi còn thực hiện tư vấn qua tổng đài, thư tư vấn. 

Bạn muốn tư vấn quy định pháp luật về hình sự. Bạn đang cần luật sư nghiên cứu hồ sơ, đưa ra phương án pháp lý. Bạn muốn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự, … hãy liên hệ Luật sư hình sự – Luật Hùng Bách qua các cách sau: 

 1. Điện thoại/Zalo: 0973.444.828 0973.436.828
 2. Email: luathungbach.hcm@gmail.com
 3. Liên hệ trực tiếp tại văn phòng: 
 • Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 33, Đường số 4, phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Hà Nội: số 32 Phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
 • Văn phòng Đà Nẵng: số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 
 • Văn phòng Nghệ Tĩnh: Số 24-26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 

Quy trình tư vấn, bào chữa của luật sư hình sự

Khi liên hệ luật sư hình sự của Luật Hùng Bách, bạn sẽ được cung cấp dịch vụ luật sư chuyên nghiệp, nhanh chóng của chúng tôi theo quy trình sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin vụ việc và yêu cầu của khách hàng

Quý khách hàng có thể cung cấp thông tin, yêu cầu trực tiếp tại văn phòng. Hoặc liên hệ thông qua Hotline 0973.444.828 hoặc email để được hỗ trợ. 

Bước 2: Đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu nếu có

Tương tự như đối với việc tiếp nhận thông tin, khách hàng hoàn toàn có thể gửi tài liệu trực tiếp tại văn phòng. Ngoài ra, khách hàng có thể gửi tài liệu thông qua email của công ty. 

Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến hồ sơ vụ việc, thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định. 

Bước 3: Chuyên viên, luật sư hình sự của Luật Hùng Bách nghiên cứu nội dung vụ việc, hồ sơ khách hàng cung cấp

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thông tin, vụ việc của khách hàng sẽ được đội ngũ luật sư, chuyên viên hình sự giàu kinh nghiệm, uy tín nghiên cứu và đánh giá toàn diện.

Bước 4: Thực hiện tư vấn cho khách hàng và đưa ra phương án giải quyết

Luật sư hình sự Luật Hùng Bách sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ bạn các vấn đề sau: 

 • Tư vấn các vấn đề chung về pháp luật hình sự;
 • Tư vấn luật hình sự về các quy định pháp luật về tội phạm;
 • Tư vấn luật hình sự về các giai đoạn của vụ án Hình Sự;
 • Tư vấn về các quy định của pháp luật về từng loại tội phạm. Định khung hình phạt với từng loại tội phạm cụ thể;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành xét xử đối với các vụ án hình sự;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và tại phiên tòa xét xử. 
 • Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự.

Bước 4: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, thực hiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. 

Phí dịch vụ luật sư hình sự

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư.
 • Phí dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự: Chi phí thỏa thuận theo vụ việc. 

Liên hệ luật sư hình sự

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục pháp lý, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (4 bình chọn)

One thought on “TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO BLHS

 1. Pingback: MUA BÁN TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY PHẠT BAO NHIÊU NĂM TÙ? - LUẬT HÙNG BÁCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *