THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BẢN LẺ XĂNG DẦU


Bạn muốn mở đại lý bán lẻ xăng dầu nhưng không biết xin Giấy phép thế nào? Để mở đại lý bán lẻ xăng dầu cần đáp ứng điều kiện gì? Trình tự thủ tục xin Giấy phép thế nào? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây. Nếu cần được tư vấn, bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0973.436.828Luật Hùng Bách để được tư vấn hỗ trợ. 

Điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Đại lý bán lẻ xăng dầu là thương nhân làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu để hưởng thù lao.

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc; sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo; huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo; huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc; sở hữu và đồng sở hữu không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (khoản 3 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP).

Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu – 0973.436.828Luật Hùng Bách

Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu về điều kiện, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, bạn có thể liên hệ số điện thoại 0973.436.828Luật Hùng Bách để được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý.

Quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu 

Quyền của Thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu

 • Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc; thương nhân phân phối xăng dầu quy định.
 • Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên đại lý cho tổng đại lý hoặc; thương nhân phân phối xăng dầu hoặc; thương nhân đầu mối và được hưởng thù lao đại lý.

Nghĩa vụ của Thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu của đại lý bán lẻ với bên giao đại lý và; Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước ngày 05 tháng 01 hàng năm. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của đại lý bán lẻ, thương nhân phải gửi đăng ký điều chỉnh về bên giao đại lý và Sở Công Thương trong thời hạn 10 ngày.
 • Ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư 38/2014/TT-BCT. Đại lý phải thanh lý hợp đồng đại lý với bên giao đại lý hiện tại trước khi ký hợp đồng làm đại lý cho bên giao đại lý khác.
 • Bảo đảm cung ứng liên tục xăng dầu ra thị trường và; không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc; thương nhân phân phối xăng dầu quy định.
 • Từ chối tiếp nhận xăng dầu trong trường hợp có cơ sở khẳng định xăng dầu không bảo đảm chất lượng.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng; số lượng; giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.
 • Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ phù hợp với hình thức kinh doanh là đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 • Treo biển hiệu theo quy định hiện hành, nếu sử dụng tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, phải thực hiện bằng hợp đồng phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao);
 • Giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý; nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (Bản sao);
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP; kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu 01 năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thương nhân có đủ điều kiện tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và; có hệ thống từ hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp hồ sơ đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.

Trường hợp thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và; có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì nộp hồ sơ đến Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét; thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được tư vấn bạn có thể liên hệ Luật Hùng Bách qua số điện thoại 0973.436.828.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng và đúng quy định pháp luật. Cụ thể, nội dung công việc Luật Hùng Bách sẽ tư vấn hỗ trợ như sau:

 • Tư vấn điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định mới nhất;
 • Tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định;
 • Nhận ủy quyền đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;
 • Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Phí dịch vụ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách

 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/giờ tư vấn của Luật sư chính.

Phí dịch vụ tư vấn và; thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy vào từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 0973.436.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ Luật sư doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình,… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *