CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN THẾ NÀO?


Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền tác giả, quyền liên quan của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Để chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là gì? Hợp đồng chuyển nhượng nên có những nội dung gì? Thủ tục chuyển nhượng thế nào? Hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Hùng Bách hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976.985.828 để được Luật sư chuyên môn tư vấn và giải đáp.

Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định; không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ; đã công bố hay chưa công bố; đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền liên quan đến quyền tác giả (Sau đây gọi là “Quyền liên quan”) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình; hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Xem thêm: Đăng ký bản quyền tác giả theo thủ tục mới nhất

Thế nào là chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan?

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu hợp pháp của quyền tác giả, quyền liên quan được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ thì chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng; hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu bạn cần được tư vấn về thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan; bạn có thể liên hệ Luật sư tư vấn Sở hữu trí tuệ theo số điện thoại/zalo 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn hỗ trợ.

chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
Luật sư tư vấn chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan – 0976.985.828

Điều kiện chuyển nhượng

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì chủ sở hữu quyền tác giả; chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, các bên cần đáp ứng điều kiện sau:

– Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân; trừ quyền công bố tác phẩm.

– Người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân như quyền được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn; Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn. 

Theo đó, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền như:

Đối với quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền:

 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Đối với quyền liên quan, chủ sở hữu quyền liên quan được chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền:

 • Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;
 • Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;
 • Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được; trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;
 • Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán; cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
 • Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;
 • Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;
 • Định hình chương trình phát sóng của mình;
 • Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền:

 • Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;
 • Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm; ghi hình của mình thông qua hình thức bán; cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Tổ chức phát sóng có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền:

 • Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;
 • Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;
 • Định hình chương trình phát sóng của mình;
 • Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

Lưu ý: Trong trường hợp tác phẩm; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu. Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả; chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Xem thêm: Chuyển nhượng nhãn hiệu theo thủ tục mới nhất

Hợp đồng chuyển nhượng 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu một, một số quyền nhân thân; quyền tài sản của mình cho các cá nhân, tổ chức khác là bên được chuyển nhượng.

Theo quy định tại Điều 46 Luật Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng (cơ sở pháp lí cần thiết mà theo đó quyền tác giả hoặc quyền liên quan được chuyển giao);
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng có thể thoả thuận về các nội dung khác như hình thức chuyển nhượng; phạm vi chuyển nhượng; điều kiện chuyển nhượng…

Liện hệ Luật sư tư vấn Sở hữu trí tuệ theo số điện thoại 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.

Các quy định về Hợp đồng

Hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ chuyển nhượng quyền tác giả.

Khi lập hợp đồng chuyển nhượng thì cũng nên thể hiện đầy đủ các nội dung về mục đích của hợp đồng, chủ sở hữu quyền tác giả, các quyền khác liên quan đến việc chuyển nhượng quyền hay là một số quyền nhân thân hoặc là quyền tài sản cho bên nhận chuyển nhượng theo các hình thức, thời hạn, phạm vi, phương thức thanh toán, … đã được sự xác định của hai bên.

Hợp đồng là tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ để thực hiện đăng ký chuyển nhượng ở Cục Sở hữu trí tuệ hiện nay. Nên phải thực hiện làm hợp đồng hợp lệ theo các quy định của pháp luật về hợp đồng để không có xảy ra những sai sót không nên có.

Lưu ý đối với Hợp đồng chuyển nhượng 

Đối với trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu (Có nhiều hơn một chủ sở hữu đối với tác phẩm) thì khi đó việc chuyển nhượng phải được sự đồng thuận của tất cả các chủ sở hữu (Áp dụng với trường hợp tác phẩm không thể tách rời từng phần); Hoặc có thể đàm phán chuyển nhượng quyền tác giả với chủ sở hữu quyền với phần riêng biệt của tác phẩm (Áp dụng với trường hợp tác phẩm được tạo thành bởi các phần riêng biệt).

Về đối tượng chuyển nhượng trong Hợp đồng gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Như đã đề cập ở trên, không phải tất cả các quyền nhân thân đều được chuyển nhượng.

Không được phép chuyển nhượng các quyền nhân thân, gồm:

 • Quyền đặt tên cho tác phẩm;
 • Quyền đứng tên thật hoặc sử dụng bút danh đề trên tác phẩm; Được nêu tên thật hoặc bút danh khi sử dụng tác phẩm, công bố tác phẩm;
 • Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.
 • Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải bằng văn bản;

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải đảm bảo chứa các nội dung cơ bản.

Như vậy, để có được một bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả đúng, đủ, hiệu quả; người xây dựng Hợp đồng cần có cái nhìn bao quát và có chuyên môn về quyền tác giả.

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm các nội dung nêu trên.

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận 

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả; hoặc Tờ khai đăng ký quyn liên quan (theo mu);
 • 02 bản sao tác phm; hoặc 02 bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký bản Quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan);
 • Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp nếu chủ sở hữu là pháp nhân; hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân nếu chủ sở hữu là cá nhân của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng;
 • Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung);
 • Giấy ủy quyền (nếu bên được chuyển nhượng ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).

Xem thêm: Những điều cần biết về quyền tác giả

Bước 3: Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến một trong ba địa chỉ sau:

 • Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giản tại Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Thành phố Đà Nẵng.

Nếu bạn không có thời gian để tự mình thực hiện thủ tục; bạn có thể ủy quyền cho Luật sư/Chuyên viên pháp lý thay mặt mình thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền. Để ủy quyền cho Luật sư/Chuyên viên pháp lý, vui lòng liên hệ Số điện thoại/Zalo 0976.985.828.

Thời gian đăng ký chuyển nhượng là bao lâu?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thời gian thực hiện đăng ký việc chuyển nhượng là 15 ngày làm việc; tính từ ngày hồ sơ đăng ký được nộp và được Cục Bản quyền tác giả chấp nhận hồ sơ hợp lệ.

Để được Luật sư tư vấn hỗ trợ thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan nhanh chóng; bạn hãy liên hệ Luật Hùng Bách qua số điện thoại/zalo 0976.985.828 để được Luật sư tư vấn hỗ trợ.

Xem thêm: Quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hiện nay, nhu cầu chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả của mọi người đang dần tăng lên. Thay vì tự soạn thảo hợp đồng; ngày càng có nhiều người lựa chọn dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng tại Luật Hùng Bách. Đến với Luật Hùng Bách; quý khách sẽ nhận được:

 • Tư vấn nhiệt tình, tận tâm từ các chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng trọn gói
  Giá dịch vụ hợp lý, thích hợp cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau
 • Chỉ cần gọi đến hotline: 0976.985.828, khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết về giá và các thông tin khác.

Dịch vụ chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan tại Luật Hùng Bách

Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục chuyển nhượng nhanh chóng; chính xác theo quy định của pháp luật. Nội dung công việc Luật Hùng Bách sẽ tư vấn hỗ trợ khách hàng bao gồm:

 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tại Cục Bản quyền tác giả;
 • Theo dõi tiến trình hồ sơ và thông báo đến khách hàng;
 • Nhận kết quả hồ sơ và bàn giao đến khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên pháp lý tận tâm, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Luật Hùng Bách sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi khó khăn khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên qua. Quý khách có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng./.

Cloud.

5/5 - (2 bình chọn)

One thought on “CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN THẾ NÀO?

 1. Pingback: ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ BÀI HÁT THẾ NÀO? - LUẬT HÙNG BÁCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *